Opgavebeskrivelse
2. Sammenlign de opfattelser af Vestens forhold til Rusland, der kommer til udtryk i bilag B1, B2 og B3. I sammenligningen skal du anvende teorier om international politik og viden om sikkerhedstrusler i International politik.

Indledning
I Bilag B1, B2 og B3 ses forskellige opfattelser af Ruslands forhold til Vesten, hvori spørgsmålet om, hvorvidt Danmark skal stå sammen med Rusland eller sige fra, adresseres.

I Bilag B1 fremgår et optimistisk syn på en ny kold krig, hvorved Splidsboel belyser de russiske militære provokationer og dets mulige konsekvenser for fremtiden. Ifølge Splidsboel, bør Danmark sende et signal til Putin om, at Rusland er gået for langt. Modsat lægges der i B2 og B3 vægt på vestens fællespunkter med Rusland, hvor både Krarup og forskerne er enige om, at Vestens bånd til Rusland skal vedligeholdes og konflikterne undgås.

Uddrag
Bilag B1 er et uddrag fra Berlingske, skrevet d 21.4.2016. Bilaget er baseret på seniorforskeren i sikkerhedspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier(DISS), Flemming Splidsboel. Ifølge Splidsboel, står vi over for en tilbagevenden til den kolde krig.

I 2013 lavede Rusland bl.a. et simuleret atomangreb på Stockholm, i 2014 et simuleret missilangreb på Bornholm, og i 2015 stod Rusland bag en simuleret invasion af Danmark. Splidsboel mener derfor, at de russiske militære provokationer er blevet så alvorlige og entydige, at det er på tide, at Danmark og andre NATO- lande gør Putin opmærksom på, at Rusland har overskredet grænsen og er gået for langt.

Yderligere mener han, at nutidens konflikt rummer de samme grundelementer som dengang, herunder en idemæssig konflikt og en militær konfrontation. Splidsboels bekymring har udgangspunkt i den konservative forsvarsordførers, Rasmus Jarlov, meddelelse om, at den kommende tocifrede milliardinvestering, Danmark skal foretage i kampfly skal markere et paradigmeskift i den danske sikkerhedspolitik.

Jarlov mener, at truslen fra Rusland er så stor, at det danske forsvar skal tilbage til koldkrigstanken og først og fremmest sørge for at forsvare eget territorium.

Splidsboels synspunkt på Rusland står klart, idet han tydeliggør en stærk konflikt mellem Vesten og Rusland. I Bilaget lægges der yderligere vægt på, at Vesten og Rusland konkurrerer gennem militær oprustning, hvilket indikerer, at Splidsboels tanker er præget af en realistisk tankegang.

Militære midler og trusler hører indenunder begrebet ’hård magt’. For realisterne, er sikkerheden altafgørende og derfor bliver magt et centralt emne.

Tankegangen er, at jo mere magt en stat har desto sikrere vil den være. Desuden arbejder realister med et relativt magtbegreb. Når magten er relativ, menes der, at hver stat måler egen samlede magtressource i forhold til andre stater. Hver stat forsøger dermed at øge sin magt for at sikre sig mod andre stater.

Dog er magt i sig selv et mål for realisterne, og stater præget af realismen vil altid forfølge nationale interesser, som i fleste tilfælde indfries ved hjælp af hård magt.