Indledning
De fem spidser spidser i Ciceros pentagram repræsentere de elementer, som indgår i en kommunikation, uanset om den er mundtlig eller skriftlig.

Spidserne påvirker hinanden og er afhængige af hinanden. Man kan ikke sige, at en bestemt spids er vigtigere eller kommer før en anden.

Det kan godt være en afsender, der kommer i en situation, hvor et emne skal forklares til en modtager i et bestemt sprog. Men det kan lige så godt være en situation, der kræver et emne bliver beskrevet i et bestemt sprog af en afsender til en modtager.

Indholdsfortegnelse
Afsender
Emne
Modtager
Situation
Sprog
Formål

Toulmins argumentations model
- Påstand:
- Belæg:
- Hjemmel:
- Rygdækning:
- Styrkemarkør:
- Gendrivelse:
- Påstand:
- Belæg:
- Hjemmel:
- Hjemmel:
- Rygdækning:
- Styrkemarkør:
- Gendrivelse:

Appelformer
- Logos
- Patos
- Etos
• Ordklasser:
• Ordvalg:
• Sætningsopbygning:
• Sproglige billeder:
• Sproglige figurer:
• Talesprog eller skriftsprog:
• Rim og rytme:
• Stil:
• Tone:
Fortolkning
• Tema:
• Perspektivering:

Uddrag
Påstand: Det, afsenderen ønsker, at modtageren ska overbevises om
Belæg: Argumentet for påstanden. Det kan være data

Hjemmel: Den grundopfattelse, som binder påstand og argumentet sammen
Rygdækning: Understøttelse af hjemmelen

Styrkemarkør: Ord, der viser, hvor stærkt afsenderen mener sin påstand
Gendrivelse: At tage forbehold for modargumenter

Påstand: Det, afsenderen ønsker, at modtageren skal overbevises om
Belæg: Argumentet for påstanden. Det kan være data

---

Logos
Afsenderen forsøger at overbevise modtageren om sit standpunkt ved at appellere til modtagerens fornuft.

Det kan afsenderen gøre ved at lade sin argumentation være logisk – anvende logiske argumenter, der forekommer fornuftige, og som er rationelle.

Afsenderen kan også bygge sin påstand på dokumentation i form af videnskabelige undersøgelser, statistikker eller lignende, som gør, at der er et rationelt og logisk forhold imellem påstand og belæg.

Ved anvendelse af logos som appelform er der således fokus på, at forholdet imellem belæg og påstand skal være rationelt og logisk.

Styrken ved at appellere til logos er, at modtageren bliver rationelt overbevist, men faren er, at det kan blive alt for sagligt og derfor kedeligt for modtageren.

Patos
Ved brug af patos forsøger afsenderen at overbevise modtageren om sit standpunkt ved at appellere til modtagerens følelser.

Afsenderen gør det ved at vække følelser hos modtageren – afsky, sympati, had eller kærlige følelser er blot enkelte eksempler på former for følelser, som en afsender kan appellere til. Afsenderen forsøger således at påvirke sin modtager følelsesmæssigt.