Conzoommodellen, Personas og SMOK

Indledning
I dag er en af de største og mere nøjagtige modeller conzoom® (tidligere kendt som MOSAIC) fra virksomheden Geomatic.

Dette livsstilsanalyseværktøj som er delt op i 9 forskellige livsstilsgrupper, herunder er der yderligere underopdelt 36 befolkningstyper/segmenter.

Conzoom® inddeler befolkningen i segmenter ud fra hårde demografiske segmenteringsvariable (bopæl, indkomst, alder osv.) koblet med bløde psykografiske segmenteringsvariable (værdier, holdninger, fritidsinteresser osv.).

Conzoom® bygger på et omfangsrigt statistisk datamateriale, bl.a. fra Danmarks Statistik og Kantar Gallup.

Modellen deler danske husstande ind i 9 livsstilsgrupper. De 9 grupper underopdeles i 36 personprofiler, der alle er beskrevet nøje mht. medievaner, forbrugsmønster mv.

Indholdsfortegnelse
De 9 livsstilsgrupper
- A Velfunderede husejere
- B Hygge og komfort
- C Livet på landet
- D Velhavere
- E Urban mangfoldighed
- F Vid og velstand
- G Seniorer
- H Unge på vej
- I Provinsliv

CASE 11.1B: KENDER DU TYPEN I CONZOOM®?
- Familien Andersen - Gruppe B Hygge og komfort
- Familien Bentsen - F Vid og velstand
- Familien Carlsen - G Seniorer
- Familien Davidsen - A Velfunderede husejere
- Familien Hansen - C Livet på landet

Personas
Opgave 11.7 Molo

OPGAVE 11.8: SMOK-MODELLEN
1. ældre mennesker
2. 0-2 årige

Uddrag
Gruppe A, de velfunderede husejere er oftest par med en pæn indkomst og en tilsvarende formue, eller en meget høj indkomst og ingen formue.

Den første gruppe er typisk fra sidst i 40'erne, og til midt i 60'erne og den sidste gruppe er fra 30'erne og op.

Denne familietype har typisk 2-3 børn, som ikke nødvendigvis bor hjemme længere, og de har et højere uddannelsesniveau end gennemsnittet.

Mange i gruppen er selvstændige, topledere eller lønmodtagere i de højere lønklasser, og en god del har en husstandsindkomst på over en million om året.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu