CLIMAX, WELD TECH | VØ opgave

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a. Beregn det optimale antal indkøb pr. år for CLIMAX.
b. Beregn de årlige ordre- og lageromkostninger for CLIMAX ved den optimale indkøbsstørrelse.
c. Beregn bestillingspunktet for CLIMAX, når leveringstiden for dette produkt udgør 12 dage.
d. Forklar uden at foretage yderligere beregninger, hvilken indflydelse etablering af et sikkerhedslager vil få for:
1. Det optimale antal indkøb pr. år
2. Lageromkostningernes størrelse
3. Ordreomkostningernes størrelse
4. Bestillingspunktet

Opgave 2
a. Udarbejd et resultatbudget for det kommende år under de nye forudsætninger.
b. Beregn den forventede dækningsgrad, overskudsgrad, aktivernes omsætningshastighed og afkastningsgrad for det kommende år under de nye forudsætninger.
c. Vurder, om det ud fra en økonomisk betragtning vil være lønsomt at gennemføre forslaget om at forbedre virksomhedens lagerservicegrad.

Opgave 3
a. Beregn for hvert af de tre år afkastningsgraden, gældsrenten og egenkapitalens forrentning.
b. Forklar ud fra nøgletalsberegningerne følgende:
1. Hvorfor afkastningsgraden og egenkapitalens forrentning er lige store i år 1.
2. Hvorfor egenkapitalens forrentning er større end afkastningsgraden i år 2.
3. Hvorfor egenkapitalens forrentning er mindre end afkastningsgraden i år 3.
c. Forklar sammenhængen mellem afkastningsgraden, gældsrenten og egenkapitalens forrentning.

Opgave 4
a. Redegør for, hvordan WELD TECHs likviditet overordnet set har udviklet sig i 2019 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen i virksomhedens likviditet.
b. Forklar forskellen på en resultatopgørelse og en pengestrømsopgørelse.
c. Forklar, hvad der er de væsentligste årsager til, at resultat af primær drift for 2019 er væsentligt større end årets pengestrøm i 2019.

Uddrag
At afkastningsgraden og egenkapitalens forrentning er lige store i år 1, skyldes at gældsrentens niveau er svarende til afkastningsgradens niveau, hvilket leder til at egenkapitalens forrentning også har samme niveau.

At afkastningsgraden og egenkapitalens forrentning er lige store, betyder imidlertid også at virksomheden i året hverken har tjent eller tabt på at arbejde med fremmedkapital.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu