Indholdsfortegnelse
Besvar de tekstnære spørgsmål:
Charles Darwin
”Det naturlige Udvalgs Indvirkning paa de civiliserede Folkeslag”

Hvad er forskellen på, hvem af ”de Vilde” og ”vi civiliserede Mennesker”, som overlever?
Hvorfor sammenligner Darwin mennesker med husdyr?
Hvilken holdning har han til at ”de civiliserede Samfunds svagere Medlemmer [...] efterlader] sig Afkom”?
Hvad mener han med ”at Børnene i det samme Land ingenlunde er ligestillede i Livets Væddekamp”?
Hvorfor mener han, at ”de meget oplyste Mennesker” ikke skal arbejde for føden?
Formulér med egne ord, hvilken opfattelse Darwin har på menneskeracen og hvad hans hensigt med teksten er.
Forestil dig, at du er en ”moderne darwinist”: Hvordan ville du så have forholdt dig til vores Covid-19 situation?
Hvorfor er det moralsk forkert at tro på ”Survival of the Fittest”?

Optimer dit sprog - Læs vores guide og scor topkarakter

Uddrag
Han siger at de svagere medlemmer i det civiliserede samfund, er i gang med at efterlade sig et afkom, som uden tvivl er dårligt for samfundet.

Derefter siger han at der næppe er folk som er så uvidende at de lader deres dårligste dyr forplante sig. Han sammenligner de svage mennesker med ”dårlige dyr” som han mener ikke skal forplante sig, fordi det vil skade samfundet.