Celler | Opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Prokaryot
Eukaryoter

Mitoseprocessen
- Profase:
- Metafase:
- Anafase:
- Telofase:

Meiose
Diffusion
- Bakterier

Fysiologi Og Kost
Lunger Og Blod:
- Respiration:

Kost Og Sundhed:
- Hemicellulose?

Fordøjelsen:

Dna Og Gener
- DNA:

Uddrag
PROKARYOT er en fælles betegnelse for alle encellede organismer uden en cellekerne. Der findes overordnet 2 typer prokaryoter: Eubakterier og Arkæer

Arkæerne lever i ekstreme miljøer med fx lav pH-værdi. Arkæerne kan også blive kaldt ekstremofile eftersom de kan leve i disse ekstreme miljøer.

Man inddeler bakterier i to typer: Gram negative og Gram positive. Bakterierne der blev farvet blå, var positive de der blev røde, var negative.

Hos de negative sidder der yderst en cellemembran, en tynd cellevæg og så endnu en cellemembran. Hvorimod hos de positive sidder en tyk cellevæg yderst og så en cellemembran indenunder.

Om bakterien er Gram positiv eller Gram negativ har betydning for hvor let bakterien kan bekæmpes medicinsk. Cellevæggen hos bakterier består af et protein, som kaldes murein (peptidoglycan)

Cellemembranen er opbygget af et dobbelt fedtlag som indeholder fosfolipider. De består af to tynde haler, der er hydrofobe(vandafvisende) og et hoved der er hydrofil(vandelskende).

Indenfor cellemembranen findes bakteriens cytoplasma, som primært består af vand. det er i den bakteriens arvemateriale befinder sig.

Arvematerialet findes som et bakteriekromosom og befinder sig i midten af cellen. Plasmider er små ringformede DNA-stykker som befinder sig i bakteriet

Bakteriekromosomet indeholder bakteriens normale gener hvorimod plasmiderne indeholder gener for specielle egenskaber
For at nedbryde molekyler danner bakterier forskellige typer enzymer

---

Lungerne består overordnet af to dele. Et lille transportafsnit og et større område hvor udveksling af gasserne O_2 og CO_2 bliver udvekslet i blodet.

Det lille transportafsnit fører ilten ned i lungerne. Det er også i transportafsnittet at luften bliver renset for urenheder, dette bliver gjort af små flimrehår. Derudover producere kirtlerne slim som så opfanger støv.

Luftrøret er stift og udspilet af bruskringe, der gør at det ikke klapper sammen. Længere nede deler røret sig i 2 bronkier (en til hver lunge).

Bronkierne forgrener sig i hver lunge til mindre og mindre stykker af rør, der bliver kaldt for bronkioler. De små bronkioler har glat muskulatur om sig.

Denne muskulatur kan ikke styres med viljens kraft. Dog kan de klemmes sammen så luftstrømmen stoppes (dette er hvad der sker for astmatikere).

Bronkioler ender i de mindste enheder af lungerne der kaldes for alveoler, det er her gasudvekslingen finder sted.

Alveolerne sidder i små klaser, der kaldes for alveolesække. Hver alveole er tæt omgivet af små blodkar, der kaldes for lungekapillærer.

Disse gør at blodet kommer tæt på indåndingsluften, dog uden at røre, herimellem befinder der sig nemlig 2 cellelag.

Indåndingsluften er rig på O_2, hvorimod blodet er fyldt med den CO_2 der er blevet dannet i respirationen.

Nederst i hjernen, helt omme i nakken befinder åndedrætcenteret sig. Dette er skyld i vi trækker vejret.

2 lungehinder omgiver lungerne. Den ene sidder på lungernes yderside, og den anden på brystkassens inderside.

Mellem de to hinder er der væske, og når der trækkes i den yderste hinde, følger den inderste automatisk med.

Når dette sker, trækkes der i det elastiske lungevæv når muskulaturen trækker sig sammen. Dette er med til at øge volumen i lungerne.

Det er musklerne mellem ribbenene og mellemgulvsmusklen, der trækker sig sammen og derved udvider brystkassen. Når man fx dyrker sport, bliver indåndingen mere aktiv.

Efter indåndingen slapper musklerne igen af og elasticiteten i lungevæv og muskulatur trækker så brystkassen tilbage til udgangspositionen. Dette medfører at der klemmes på alveolerne, hvorved luften presses ud.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu