Indholdsfortegnelse
1. Formål
2. hypotese
3. materialer:
4. Forsøgsbeskrivelse
- Overordnet:
• del 1:
- del 2:
- del 3:
- efterbehandling / Diskussion:
- Del 1:
- Del 2:
- Del 3:
5. Fejlkilder:
6. Konklusion

Uddrag
1. Formål
Formålet med det forsøg er at arbejde med catecholase (catechol oxidase), enzymet forekommer almindeligt i planter

og virker som et forsvar for planterne mod mikroorganismer. Derfor vil vi undersøge om pH-værdien og temperatur har en betydning for virkningen af enzymet catecholase.

2. hypotese
- Den 1. del Enzymet kan udvindes fra frisk kartoffelsaft. Og dets substrater er catechol (pyrochatechol, = 1,2 dihydroxybenzen) og oxygen. Derfor forventer vi at substraterne reager med hinanden i enzymets active site og danner en brun/rød farve.

- I den 2. del forventes at hvis temperaturen var for højt eller for lavt vil enzymaktivitet falde markant eller stoppe helt. dog vil den optimale temperatur ligge mellem 20 grader og 50 grader

---

Efter 5 min har opløsning nr. 1 ændret farven til at være rød/brun. Mens blandingen nr. 2 har holdt sin farve som er gul det samme er sket med blandingen nr. 3 som er blev ved med at være gennemsigtig

For at kunne forklare prosecen 100% og grunden til disse resultaer, skal man have baggrundviden omkring enzymer i det hele taget og enzymet catecholase, som vi har med at gøre.

Hos alle organismer forgår mange forskellige biokmiske reaktioner. Alle disse biokemiske processer sker ved hjælp af enzymer, som sikrer at det enklte proces forløber meget hurtigt og præcist i forhold til cellernes behov. Dvs. at enzymer øger hastiheden af en kemiske proces.

Enzymer er specifikke. Det betyder at hver enzym katalyser en bestemt biokemiske proces. Et enzym er en protien og derfor er opbygget af aminosyrer i en lang kæde som er foldet på en besmtemt måde.

Ved denne folding får et enzym en kløft som passer til det pågælende substratmolekyle. Dette kløft kaldes for enzymets aktive center.

I det aktive center omdannes de bundene substrater til et eller flere produkter og bliver frigivet. Subtrater er det eller de stoffer enzymet omdanner eller får til at reagere med hinanden. Som det kan ses i resktionen nedenunder og billedet: E + S→ ES→ E + P