Brøndbyernes Idrætsforening AS | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1. Virksomhedens forretningsmodel 3
2. Resultater fra analysefasen 3
3. Kritiske succesfaktorer 4
4. Virksomhedens udfordringer 5
5. Løsningsforslag samt konsekvenser 6
6. Metodeovervejelser: 7
Kildeliste: 8
Bilag: 9
Business Model Canvas - Bilag 1 9
SWOT-Analyse - Bilag 2 11
PESTEL-Analyse - Bilag 3 12
Regnskabsanalyse - Bilag 4 13

Uddrag
Forretningsmodellen er henvist til vores Business Model Canvas, der er vedhæftet som bilag. Brøndbyernes Idrætsforening har i alt 350 nøglepartnere.

Deres partnere strækker sig over en masse forskellige selskaber og virksomheder. Klubbens Nøgleaktiviteter består af at skabe plads til alle. Klubben tilbyder bla. sæsonkort til alle sæsonens hjemmekampe.

Derudover har klubben topklasse VIP-faciliteter, der har plads til 2500 partnere. Klubben er også god til at skabe en god oplevelse for børnefamilierne.

For Brøndby IF er fællesskabet i højsædet. Klubben fokuserer på at få skabt en samhørighed mellem fansene, partnerne og spillerne.

Mottoet for klubben lyder på: ”Ingen over klubben, ingen over fællesskabet, hvilket også er klubbens værditilbud”. Det er vigtigt for BIF at kommunikere med deres fans, hvilket også er klubbens kunderelation.

Klubben har bla. 3 kundekoordinatorer ansat. Denne stilling er besat af fans, der er ansat af klubben, for at være en slags bindeled mellem klubben og Brøndby Support Club.

Klubben har 4 hovedsegmenter, der består af børnefamilier, de modne loyale sæsonkortholdere, aktive meningsdannere og de aktive fans, som er kernen i det hele.

Deres målgruppe er nok primært mænd, i alderen 18-60 år, fra hele landet, som er fodboldinteresseret. Deres fanbase er nemlig fordelt med 47% fra Fyn og Jylland

hvoraf de resterende 53% er fra Sjælland. Klubben har en masse nøgleressourcer, bla. topklasse faciliteter Klubben har et stadion med plads til 28.000, hvilket er Danmarks 2. største.

De distributionskanaler klubben bruger er primært deres egen hjemmeside, hvor fansene kan komme i direkte kontakt med klubben.

Brøndby IF gør også brug af sociale medier, fan annoncer og webannoncer. Klubbens markant største omkostning er personaleomkostninger, som er løn til spillere, trænerteamet, den fysiske stab, talentspejdere

dataspecialister og folk fra direktionen. En anden stor omkostningspost er afskrivninger. Man afskriver på spillerne over deres kontraktperiode.

Ligeledes afskrives der også på materielle aktiver i den ny fanzone og på stadionet, når disse ting skal vedligeholdes. Klubbens største enkeltstående indtægtskilde er partnere og sponsorer.

Derudover tjener de også penge på kampdage-indtægter. dertil hører flere andre ting så som TV- og transfer penge.

---

Ud fra PESTEL-analysen (bilag 3), kan det konkluderes, at der er nogle områder, som klubben skal have et vågent øje til. Skatteforholdene i Danmark er ikke optimale, hvis de vil ud og tiltrække de bedste spillere og personale.

Forholdene i andre europæiske lande er langt mere fordelagtige for spillere og stabspersonale. Derudover er der også kommet en større begejstring for CSR indenfor de senere år, flere mennesker begynder at tænke mere grønt.

Af denne grunde ville det også være fordelagtigt for Brøndby IF at følge tiden, og dermed pådrage sig en mere bæredygtig og miljøvenlig tankegang.

En mulighed kunne være, at der tænkes mere bærdygtigt og økologisk når de sælger noget i boderne på stadion, de kan f.eks. begynde at sælge økologisk dansk mad og bruge genbrugeligt eller bæredygtigt materiale til service

I de seneste forgangne måneder har Danmarks økonomi ikke været optimal, og der går nok noget tid før den er intakt igen. COVID-19 har haft kæmpe konsekvenser for danske fodboldklubber, såvel som andre danske erhverv.

Superligaen er blevet ramt af en masse COVID-19 restriktioner, som har gjort at folk ikke kan komme på stadion længere. Disse restriktioner påvirker Brøndby på det økonomiske plan.

Mange store fodboldkampe er nemlig blevet udskudt, derfor får de ikke de samme indtægter som før. Noget andet, der kan konkluderes er, at Brøndby IF har større salg i deres fysiske butik.

Kun 30% af deres omsætning af merchandise bliver solgt på deres webshop, til trods for den store teknologiske udvikling, i form af nethandel, de senere år.

Ud fra SWOT-analysen kan det konkluderes, at Brøndby IF har en række forskellige stærke- og svage sider, men også nogle muligheder og trusler.

Brøndby IF’s stærke sider er, at de er Danmarks mest eksponerede foran konkurrenterne fra FCK, de er desuden også mere eksponeret end Carlsberg og Mærsk.

En anden stærk side er, at de er børsnoteret, og har ligeledes 24.000 forskellige aktionærer. En anden stærk side er, at de har Danmarks største og mest engagerede fanbase

det kommer bla. til udtryk ved, at de har ligaens højeste tilskuergennemsnit. Masterclass-afdelingen er anden stærk side, der er med til at gøre det let for unge fodboldspillere at kombinere skolegang og fodbold.

Deres svage sider består af, at de er meget afhængig af storaktionær, Jan Bech Andersen. De er ligeledes meget afhængige af salg af spillere.

Derudover har de også meget høje personaleomkostninger, hvilket ikke altid er positivt i fodboldens verden. En anden svag side er, at fodboldholdet ikke præsterer europæisk.

Muligheder for Brøndby IF er skabe internationale samarbejder, der kan gavne klubben på længere sigt. En anden mulighed for klubben er at have fokus på den digitale udvikling

og dermed følge med nutidens tendenser. En anden kæmpe mulighed for Brøndby er, at der er to europæiske gruppespil på spil i den kommende sæson.

Dette kan være med til at give klubben et kæmpe økonomisk boost, i de kommende år. Trusler for Brøndby IF er i den grad COVID-19 situationen, der har sat sit store præg på dansk fodbold.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu