Britisk økonomi | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1->
1.1 Beregn på baggrund af bilag 1 hvor store andele af Danmarks samlede eksport der går til Storbritannien og hvor store andele af Danmarks samlede import der kommer fra Storbritannien for perioden 1965 -2017. Præsenter andelene i et diagram og redegør kortfattet for udviklingen

1.2. Forklar, på baggrund af bilag 2 og med inddragelse af forbruger- og producentoverskud, hvordan en importtold på 5 kr. pr. kg på svinekød vil påvirke produktionen og velstanden i Storbritannien. - Lavet på klassen

Opgave 2 -> Lavet på klassen
I bilag 3 ses en regressionsanalyse der viser forholdet mellem BNP og import i Storbritannien.

2.1 Forklar med inddragelse af regressionskoefficenten r2 hvad analysen viser om sammenhængen mellem BNP og import samt mulige årsager til sammenhængen (vi har tidligere lavet denne opgave, og du skal løse denne opgave på helt samme måde)
- Forklaringsgraden:

2.2 Analyser på baggrund af bilag 4 årsagerne til den økonomiske vækst i Storbritannien i 2018. (Denne opgave har vi løst mange gange – brug tidligere gode besvarelser til at lave en god besvarelse)

2.3. Diskuter med inddragelse af bilag 3 og bilag 4 hvilke økonomiske fordele og ulemper der vil være ved at øge det offentlige forbrug i den nuværende økonomiske situation.

Opgave 3 -> Lavet på klassen
Besvarelsen af opgave 3 tager udgangspunkt i alle bilag og besvarelsen af de øvrige opgaver

3.1 Udarbejd et notat på max 600 ord der belyser
- Den økonomiske udvikling i Storbritannien
- Tendenser i handelspolitikken globalt
- Handelspolitik for dansk økonomi og velstand
- Konklusion

Uddrag
Ud fra figuren ovenfor kan vi se at samhandlen mellem Storbritannien og Danmark har været faldene fra 1965-2017 altså hele perioden på figuren, selvom der har været udsving i importen.

Vi kan se at 22,3 af Danmarks eksport i 1965 gik til UK, men i 2017 er den faldet til 7,4%. Samtidig kan vi også se et stort fald i Danmarks import fra UK, da den i 1965 var på 13,3% og i 2017 er faldet til 4,0%.

Denne figur viser også at i hele perioden vist på figuren har Danmark eksporteret en del mere en vi har importeret fra UK, og dette giver Danmark et overskud på handelsbalancen med UK.

---

Salg af svinekød sælges på et marked med fuldkommen konkurrence (Homogent produkt, mange små købere og sælgere og gennemsigtig prisdannelse).

Lige meget/markedsprisen for svinekød i GB er 10 kr. (Verdensmarkedsprisen), og der sælges 2.100 mio. kg.

Forbrugeroverskud: Alle forbrugere betaler 10 kr. men deres nytteværdi er langt større. Merværdien for forbrugerne svarer til arealet af A + B + C + D + E + F.

Producentoverskuddet (engelske landmænd): Det er kun de mest effektive engelske landmænd, der kan få en forretning ud af at sælge grisekød til 10 kr./kg.

Derfor vil engelske landmænd kun sælge 700 mio. (resten importeres). Producentoverskuddet for disse landmænd svarer til arealet G.
Samfundsmæssigt overskud består af arealerne = A + B + C + D + E + F + G

Forbrugeroverskud og producentoverskud med en Told på 5 kr.  Hvilke konsekvenser har det?
Når den engelske stat indfører told på 5 kr., stiger markedsprisen/ligevægtsprisen til 15 kr., og der sælges 1.700 mio. kg.

Forbrugeroverskud: Den højere pris og den mindre solgte mængde reducerer forbrugeroverskuddet, så det nu bliver arealet  A + B.

Producentoverskuddet (engelske landmænd): Ved den højere salgspris vil engelske landmænd sælge 900 mio. kg., og de modtager 15 kr. Den højere salgspris og den større mængde betyder, at producentoverskuddet bliver arealet af  G + C.

Toldindtægt (toldprovenu) til den engelske stat.
Der sælges 1.700, og de engelske landmænd sælger 900, derfor importeres der 800 mio. kg. For hvert kg. Betales en told på 5 kr. Toldprovenuet svarer til arealet  E

Samfundsmæssige overskud efter told udgør det af arealet  A + B + C + G + E.
Indførelse af tolden har reduceret det samfundsmæssige overskud svarende til arealet = D + F = Effektivitetstab = mindre velstand

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu