Indholdsfortegnelse
1. SWOT-analyse 2
2. Organisationsanalyse 3
- 2.1. Artefakter 3
- Power Distance Index (PDI) 3
- Individualism/Collectivism 3
- Masculinity/Femininity 3
- Strong/Weak uncertainty avoidance 3
- 2.2. Normer og værdier 3
- 2.3. Grundlæggende antagelser 3
- Forholdet mellem organisationen og dens omgivelser 3
- Opfattelsen af menneskets handlinger 4
- Organisationens vej til ”sandhed” 4
- Organisationens opfattelse af tid 4
- Opfattelsen af den menneskelige natur 4
- Opfattelse af relationer mellem mennesker 4
- Opfattelse af konflikt 4
- 2.4. Strategisk intention 4
- Værdier 4
- Mission 4
- Vision 4
3. Kommunikationsplan 5
- Formål 5
- Afsender 5
- Målgruppe og segmentering 5
- Budskab 6
- Medie(r) 6
- Hvordan gør andre? 6
4. Sitemap 7
5. Konklusion 8
6. Kildeangivelse 9
- Bilag 9
- Bøger 9
- Hjemmesider 9
- PowerPoint-slides 9
- Andet 9

Uddrag
Skjold Optiks styrker afspejler sig i henholdsvis hans kundekontakt / service, det unikke koncept (eksempelvis via PR / gratis reklame igennem hans kunder og deres kontakter)

unikke produkter (eksempelvis Jensen Design), konceptets fleksibilitet med mulighed for at få flere briller til samme månedlige ydelse

hans personlige baggrund som optiker/butiksleder og hans engagement indenfor området. Finanskrisen har gjort at folk har åbnet øjnene for billige leje-muligheder og finansiering generelt.

Svaghederne er primært butikkens beliggenhed, da Odder er et mindre lokalsamfund med få muligheder. Andre svagheder kan være hans nuværende målgruppe

som er af alderen 50+, da der er mange andre interessante segmenter at kigge på, at det er svært at formulere konceptet til den nuværende målgruppe, og hans manglende viden til at promovere sig selv.

Det er en stor mulighed, at han er, mere eller mindre, alene om konceptet, da det er et godt koncept med masser af potentiale.

Han har ydermere gode muligheder for ekspansion i form af en ny butik i et andet område, da han er selvstændig optiker og ikke underlagt nogen kæde.

Hans nuværende målgruppe er af alderen 50+, og der vil derfor være rig mulighed for at udvide målgruppen til flere segmenter.

Af trusler er der bl.a. dét, at konceptet ikke er patentsikret, og heller ikke kan blive det. Der kan opstå juridiske trusler pga. manglende information omkring bindingsperiode.

Der er også trusler i form af produkt-inflationen, hvis de indkøbte varer får alvorlige prisstigninger. De andre optikere udgør også en trussel.1

---

Opfattelsen af menneskets handlinger
Virksomhedens opfattelse af menneskets handlinger er baseret på at mennesket er aktivt, passioneret og opsøgende, og at man er rationel i sine købemotiver.

Organisationens vej til ”sandhed”
Skønt der er godt samarbejde mellem ejer og medarbejder, kommer de endelige beslutninger fra virksomhedens ejer, Peter Skjold.

Organisationens opfattelse af tid
Der antages at virksomheden befinder sig mest i nutiden, dog med store fremtidige visioner.

Opfattelsen af den menneskelige natur
Der antages at virksomhedens syn på mennesket er, at mennesket generelt er godt – Dette afspejler sig i Peter Skjolds holdning til at både optiker og kunde, såvel som chef og medarbejder er i øjenhøjde.