Brandmændene sætter livet på spil | Teknologi

Problemformulering
Brandmænd bliver i deres dagligdag udsat for, for mange farlige- og kræftfremkaldende stoffer. Det resulterer i, at brandmænd har en højere risiko for tre forskellige typer kræft, og andre arbejdsrelaterede sygdomme.

Det leder os frem til følgende overordnede spørgsmål, vi vil besvare i rapporten:
● Hvad er årsagerne til, og konsekvenserne af, at brandmænd bliver udsat for farlige- og kræftfremkaldende stoffer i deres hverdag, og hvad kan vi gøre ved det?

Indledning
Brandfolk bliver udsat for farlige stoffer og røg i deres hverdag. Dette gør at flere og flere brandmænd bliver konstateret med kræft eller andre arbejdsrelaterede sygdomme.

Ifølge nogle undersøgelser har brandmænd en forøget risiko for tre forskellige typer kræft. 1Dr. Susan Shaw som er grundlægger og direktør for Marine Environmental Research institute, har sammen med sit team lavet en undersøgelse på blod fra tolv brandmæn

lige efter slukningen af en brand. Den undersøgelse viste at brandmændene har en endnu højere risiko for kræft end man troede.

Der blev fundet tre gange så høje niveauer af PBDE (polybromerede diphenylethere) i deres blod sammenlignet med den gennemsnitlige amerikanske mand.

Det var en mængde på 135 dele pr milliard, sammenlignet med 40 dele pr milliard. PBDE bliver brugt som flammehæmmere på bla. møbler, plast, computere og skum isolering.

Brandmændende havde også høje niveauer af dioxiner og furan, to forbindelser, der er forbundet med kræft og andre sundhedsrisici

når flammehæmmere brænder. Deres niveauer var oppe omkring 100 gange mere end den gennemsnitlige borger.

Hvordan er sikkerheden inden for brandvæsnet i forhold til udsættelse for disse farlige stoffer og røg? Er der sikkerhedsudstyr til rådighed for brandmændene? I så fald er det effektivt nok, og kan der laves bedre alternativer?

Indholdsfortegnelse
Titelblad 2
Indholds- og bilagsfortegnelse 3
Forord 4
Indledning 4
Indledende projektbeskrivelse 5
Indledende problemanalyse 6
Problemformulering 7
Problemanalyse/problembearbejdning 8
Produktprincip: overordnet kravspecifikation 11
Testspecifikation 18
Teknologianalyse 21
Evaluering 24
Litteraturliste 25

Uddrag
Dr. Susan Shaw som er grundlægger og direktør for Marine Environmental Research institute, har sammen med sit team lavet en undersøgelse på 12 brandmænds blod, kort efter slukningen af en brand.

Undersøgelsen viste, at brandmændene har en højere risiko for kræft, end man troede. Der blev fundet tre gange så høje niveauer af PBDE (polybromerede diphenylethere) i deres blod sammenlignet med den gennemsnitlige amerikanske mand.

Det var en mængde på 135 dele pr milliard, sammenlignet med 40 dele pr milliard. PBDE bliver brugt som flammehæmmere på bla. møbler, plast, computere og skum isolering.

Brandmændende havde derudover høje niveauer af dioxiner og furan, to forbindelser, der er forbundet med kræft og andre sundhedsrisici

når flammehæmmere brænder. Deres niveauer var oppe omkring 100 gange mere end den gennemsnitlige borger

---

På grund af omstændighederne omkring corona-situationen, har der ikke været nogen mulighed for at lave et kvalitativt interview med en brandmand eller forsker inden for lungekræft.

Derfor har vi i stedet brugt den kvantitative metode, hvor vi har søgt om informationer på nettet. Vi har været meget kildekritiske, så der ikke opstår misforståelser og forvirring over, hvad der er sandt og forkert.

Da det er et meget alvorligt emne, kræver det at man er opmærksom på falske informationer og misvisende statistikker.

WHO – Som er verdens sundheds organisation, har i år 2007 konkluderet at der er øget forekomst af en række kræftformer blandt brandfolk.

Det er deres internationale WHO’s kræftforskningsagentur IARC, der har konkluderet dette efter i alt 42 videnskabelige undersøgelser

der viser at der er øget risiko for testikel- og prostatakræft. Derudover er der også en øget risiko for Hodgkin lymfom som er kræft i lymfeknuderne.

Her i Danmark har vi fundet ud, at der har siden 2012 været 92 sager, der omhandler brandmænd som har søgt om erstatning, pga. at de har fået kræft som følge af deres arbejde.

De prøvede at få det anerkendt som erhvervssygdom, men det blev afvist af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Enkelte sager blev dog vedtaget og brandmændene kunne efterfølgende få erstatning, men langt størstedelen gik derfra uden arbejdsskadeerstatning.5 Skriver DR i en artikel d. 28 november 2017.

Fagforbundet FOA skriver også at der er langt til anerkendelse som arbejdsskade, når man er brandmand. Undersøgelser fra kræftens bekæmpelse her i Danmark har undersøgt 9000 mandlige brandfolk.

Det gav dem et resultat på at den øgede risiko for modermærke-, testikel- og prostatakræft ligger omkring 10-30 procent øget risiko som brandmand. Ud over kræft, har brandmændene også 12 procents øget risiko for hjerte-kar-sygdomme.6

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu