Indholdsfortegnelse
Diskuter formålet med at foretage den markedsanalyse, biografejeren gennemfører.

Hvad kan respondenterne se om formålet med undersøgelsen, når de læser spørgsmålene.

Hvilke spørgsmålstyper har biografejeren anvendt i sit spørgeskema.

Analyser skemaet og forklar, hvad der burde ændres i skemaet, for at gøre det mere attraktivt og lettere at svare på.

Udarbejd et udkast til et nyt skema, som biografejeren kan anvende til at undersøge kundernes opfattelse af serviceniveauet i biografen.

Uddrag
Biografejer har foretaget sig en markedsanalyse omkring, at de unge skal have lønforhøjelse. Jeg mener selv at det er en god ide at foretage sig sådan en markedsanalyse hvis der er behov for det i virksomheden, som der er tilfældet her.

Han skal finde ud af om hans ungarbejder skal, eller ikke skal have en lønforhøjelse. Derfor er det en god ide at foretage denne undersøgelse så han har en konkret kilde til hvorfor de skal have den mulige lønforhøjelse eller ikke.

Respondenterne kan ikke tydeligt se hvad formålet er, med denne undersøgelse. Da spørgsmålene ikke er specielt konkrete eller specifikke.

Ejeren har nemlig valgt både at skrive spørgsmål til personalets tøj, attitude. Der bliver også stillet spørgsmål til hvor mange penge respondenterne bruger i cafeen og til slik når de besøger biografen.