Indholdsfortegnelse
Hvad er biodiversitet?
Springlag
Eutrofiering

Uddrag
Springlag
Springlag er ikke biologisk, men har en stor betydning for livet og forureningen i Limfjorden. Springlag i fjorden kan skyldes temperatur og saltholdighed.

Temperatur
Den øverste del hvor solen når ned, bliver opvarmet. Opvarmet vand har en lavere idensitet, og flyder derfor til oven

Bundvandet bliver derimod ikke opvarmet af solens stråler, og derfor vil bundvandet være koldt, tungere og bliver ved bunden.