Bæredygtighed og mobiltelefoner | Naturgeografi

Indledning
Verden og mennesket er i konstant udvikling, hvilket bl.a. ses i form af den stigende globalisering. Med globaliseringen kommer ny viden om bl.a. teknologi og transport, hvilket har gjort flere goder som fx mobiltelefoner og computere til en uundværlig del af hverdagen.

Problemet med dette er at de ressourcer, som skal bruges i computere og mobiltelefoner kun kommer i et begrænset antal på jorden. Derfor er der også i politik kommet større fokus på at udviklingen skal være så grøn og bæredygtig som mulig. Opgaven vil beskæftige sig med netop om mobiltelefoner er bæredygtige eller om der kan ændres noget i deres livscyklus for at de bliver mere bæredygtige.

Indholdsfortegnelse
Indledning:
Hvad er bæredygtighed (FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling):
Livscyklus-analyse af mobiltelefon:
Mobiltelefonens værdikæde:
Er mobiltelefoner bæredygtige?
Konklusion:
Litteraturliste:

Uddrag
Begrebet bæredygtighed blev introduceret i 1987 i FN-rapporten ”Vores fælles fremtid”, også kendt som Brundtlandrapporten. Definitionen i rapporten lød; ”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”.

Begrebet bæredygtighed og udviklingen af denne handler altså om at skabe det bedst mulige livsbetingelser i form af; økonomisk velstand, socialtryghed og uden fare for voldsomme naturkatastrofer, for nulevende såvel som fremtidige generationer. Det handler om at leve på en sådan måde at de fremtidige generationer kan leve under samme vilkår, som dem vi lever under i dag.

Dette kan kun opnås hvis vi i fællesskab passer godt på jordkloden, den mængde ressourcer den har og hinanden. Alle de små valg vi træffer i hverdagen har betydning og konsekvenser for jorden. Om vi forbruger meget, sorterer vores affald eller om vi cykler eller kører i bil har alt sammen betydning, selvom de måske ikke er så tydelige i dag.

I begrebet bæredygtig udvikling indgår ordet udvikling, som betyder, at der er noget, som enten skal bevares som det er eller videreudvikles alt afhængigt af hvad der er mest bæredygtigt. Dette kunne fx være naturen, naturressourcerne, den sociale organisering, økonomier, osv. For at noget kan betegnes som værende bæredygtigt bør der tages hensyn til både det økonomiske, miljømæssige og sociale. Derfor opdeles bæredygtighed også ofte i netop disse tre kategorier, som figur 1 (nederst til højre s. 1) også illustrerer. På figuren ses det ligeledes hvordan bæredygtigheden først opstår når alle tre dele er tilstede i lige stor grad.

På baggrund af ønsket om en bæredygtig fremtid og udvikling vedtog FN 17 nye verdensmål og hele 169 delmål ved FN-topmødet i 2015. Målene skal være med til at sikre en bæredygtig udvikling på globalt plan både for mennesket og selve jordkloden. Målet med at vedtage de 17 verdensmål er at løse så mange af de store globale udfordringer og problemer som muligt inden 2030.

Mange af de udfordringer, som vi står overfor i dag, har globale konsekvenser og det er derfor vigtigt og nødven-digt at de løses i fællesskab. Derfor er de 193 medlemslande i FN også forpligtede til bl.a. at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, skabe anstændige jobs og en mere bæredygtig økonomisk vækst.

Verdensmålene gælder såvel rige som fattige lande, dog tages der højde for landets forskellige udgangspunkter. Målene fokuserer desuden på at fremme fred, sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke det internationale samarbejde.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu