Analyse og fortolkning af novellen “Den unge soldats lidelser” af Kaspar Colling Nielsen

Analyse og fortolkning af novellen “Den unge soldats lidelser” af Kaspar Colling Nielsen, 2012

Indledning
Den danske debutantprisvindende forfatter Kaspar Colling Nielsen (1974) debuterede i år 2010 med den anmelderroste roman ”Mount København”. I 2012 udgav Ud & Se Nielsens novelle ”Den unge soldats lidelser”. På blot disse få år har Kasper Colling Nielsen formået at fange anmeldernes blik positivt. Den nuværende danske periode går under navnet ”autofikti-on”. En periode, hvor forfatterne vender indenrigs- og udenrigskonflikter. De vender også problemerne indad og fokuserer på personlige kriser og sorger. Dette giver den ønskede hy-perrealistiske litteratur1
Følgende sider vil indeholde en analyse og fortolkning af Kaspar Col-ling Nielsens novelle ”Den unge soldats lidelser”. Som afslutning perspektiveres novellen til en selvvalgt artikel.

Uddrag
Terror dækker hele novellen, da der i hvert afsnit berettes om forbrydelser, der bliver til terrori-stiske hændelser. Frygten kommer også til udtryk flere steder, men vises helt specifikt i linje 120-122, hvor en gammel kone tigger soldaten om ikke at dræbe no- gen. Samme linjer illu-strerer også, hvorfor ”magt” er et af temaerne.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter