Analyse | Hyrdedrengen af Anton Nielsen, 1861

Uddrag
Teksten Hyrdedrengen blev skrevet i 1861 af den danske forfatter Anton Nielsen.
Teksten er en novelle. Novellen blev skrevet i tidsperioden romantikken, som forløb over 1800-1870.

Man kan se at i Anton Nielsens tekster og værker at han var interesseret i opdragelse og pædagogik, hvilket også ses i teksten.
I novellen Hyrdedrengen møder vi hovedpersonen Hans, som er ude og tjene for første gang.

Et scenarie som ikke er helt fremmed i perioden romantikken, hvor mange drenge måtte tage ud og arbejde i en tidlig alder hen over sommeren. Vores hovedperson gennemgår i novellen en forvandling, som er bygget på samme måde som, modellen ”hjem-ude-hjem”. Denne model er velkendt fra genren eventyr, hvor novellen, på nogle punkter har de samme træk.

Novellens hovedperson er den 6-årige Hans. Hans kommer fra en fattig familie, som består af 6 mennesker. Hans er en dreng på 6 år snart ved at være 7, det ses også i teksten på side 41 linje 25-27 ”han var næsten 7 Aar. ”Derfor skal han nu selv i Fremtiden tjene Føde og Klæder, endskjøndt han ikke havde begyndt at gaae i Skole”. På side 41 linje 15 – 17 bliver han beskrevet som hvidhovedet, blåøjede og rødmossede hud. ”Allesammen hvidhovede, blaaøjede og rødmussede, ja endog pluskjæbede som gammeldags Englebørn”. Dette er også et af de tidstypiske træk, måden forfatteren kun beskriver de positive ting, især når moderen kalder dem ”englebørn”.

Hvis man tager et kig på den indre personkarakteristik af hovedpersonen Hans, så er han en meget følsom lille dreng. Det ses fx på side 41 linje 76 , ”Da Drengen imidlertid vedblev at græde, sagde Moderen”. Her er der et eksempel på hvor han viser sin følsomme side, ved at græde. Et andet eksempel kan være på side 42 linje 77 ”Hans svarer ikke, men græder endnu stærkere”. Det her er endnu et eksempel på hans følsomhed. Udsigten til at skulle ud og arbejde som hyrdedreng vækker tristhed i den 6-årige Hans.

Det kan ses på side 42 linje 27 – 29 ”Der blev ikke talt meget ved Afskeden mellem Moder og Søn, men Taarerne i Øiet talte mere end mange Ord”. Her Udtrykker han sin sorg over at skulle forlade sit hjem. Den trøstende mor prøver at se situationen med andre briller, det gør hun ved at sige at Hans skal finde hjælp hos gud og ikke familien, Det viser også at de er religiøse.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her