Tale | Analyse | Johanne Schmidt-Nielsen

Indledning
Helt tilbage til antikkens Grækenland, hvor demokratiet fik sin oprindelse, har politikkere diskuteret, kritiseret og holdt taler for at samle stemmer.

I dag er situationen den samme. Adskillige danske partier kæmper med liv og sjæl for at opnå magt. Et af de primære våben, som bruges i demokratiske kamp for den magt, er den politiske tale.

Gennem flere år har den politiske tale belyst partipolitiske synspunkter, og især i forbindelse med bestemte traditioner og situationer.

Den 1. maj 2016 på Arbejdernes kampdag holdt den daværende formand for partiet Enhedslisten Johanne Schmidt-Nielsen en sådan tale.

Gennem den politiske tale forsøger afsenderen at overbevise og hente tilslutning fra modtageren gennem en gennemført argumentation. Men lykkes det Johanne Schmidt-Nielsen at opfylde disse krav som genren forlanger?

Uddrag
Schmidt-Nielsen pointerer i høj grad at vi ikke bør tage vores forfædres kamp forgivet, hvilket ses i citatet: ”Det fællesskab, som vores forældre, vores bedsteforældre og vores oldeforældre har kæmpet for at skabe, og som vi fejrer her første maj.

Regeringen river ned frem for at bygge op.” (Johanne Schmidt-Nielsen 1. maj tale 2016, s. 1 l. 19-21). Hun bruger især midten på at fremlægge sine egne argumenter, hvor hun derefter drøfter og gendriver højrefløjens argumenter.

Afslutningen bruger Schmidt-Nielsen til at gøre sit formål med talen helt klar for modtageren, ved at beskrive hvordan vi gennem solidaritet, bæredygtighed og tillid skal bygge samfundet op og ikke rive det ned.

Johanne Schmidt-Nielsen benytter i flere tilfælde de retoriske midler til at vinde tilslutning til sine synspunkter, hvilket hovedsagligt kommer frem ved appelformerne etos og patos.

Hun refererer særligt til oplevelser i det virkelige liv, og kan derved bygge en troværdighed op ved hjælp af eksempelvis historien om Iben.

Dette er helt velvalgt af Schmidt-Nielsen at benytte et eksempel fra virkelighedens verden, der kan understøtte hendes pointe, da eksempler er svære at argumentere imod.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu