Indledning
Vi lever i dag i en verden præget af teknologi, som til tider kan tage overhånd. Mange bliver ”afhængige” af deres telefoner eller computer, såvel børn som voksne. Meget af vores sociale nærvær er blevet ændret på grund af mobiltelefonen.

Bare for et par år siden så verden helt anderledes ud. Der diskuteres ofte om vi lever blandt for meget teknologi og hvad telefoner gør ved os.

Peter Olesen er et af de mennesker. Han er født i Hobro i 1946 og er uddannet journalist. Han har skrevet en lang række bøger blandt andet en bog om høflighed og mangel på samme.

Teksten jeg har fået til opgave at analysere er en kronik ved navn, mobiltelefonens mange forbandelser. Jeg vil anvende diskursanalyse og retorisk analyse for at nå frem til kernen i denne tekst.

Uddrag
Teksten hedder mobiltelefonens mange forbandelser, og er skrevet af Peter Olesen som er forfatter og journalist og tidligere studievært. Den er publiceret den 17. marts 2018 i kronikken som er en afdeling inden under politikken på nettet.

Teksten er en kronik hvilket kan ses, da den ikke handler om noget aktuelt og ikke slutter med en bestemt mening. Samtidig er emnet godt undersøgt og Peter Madsen fungerer nærmest som en ”ekspert”. I denne kronik er emnet omkring mobiltelefoner og deres påvirkning særligt sat i fokus.

Peter Olesen nævner historier han selv har oplevet hvor en telefon har været forstyrrende i en vis forstand og fortæller om hans egen barndom uden telefoner.

Målgruppen kan man karakterisere ud fra politikkens målgruppe som hovedsageligt er mellem 40-59 og veluddannede. Men dog kan det diskuteres om han prøver at nå en lidt yngre målgruppe, da emnet og hele hans diskussion er er opfordring til at give slip på telefonen.