Amazons internationalisering | SOP | 12 i Karakter

Opgavebeskrivelse
I hvilken udstrækning kan virksomheden Amazon etablere sig i Danmark og efterleve den danske arbejdsmarkedsmodel.

Undringen går på: hvordan en virksomhed som Amazon have meget stor succes trods en række kritiske forhold fx overfor deres medarbejderes arbejdsvilkår

samt hvorvidt virksomheden kan internationalisere sig til det danske marked, som har etableret en stærk arbejdsmarkedsmodel.

Indledning
Den amerikanske virksomhed Amazon.com, inc. er på en periode på lidt over 25 år gået fra at være en internetboghandel til

at en af være verdens mest magtfulde, respekterede og frygtede virksomhed indenfor Tech og øvrige forretningsområder.

Kendetegnende for Amazon er, at de har opnåede den status ved at fokusere intenst på kunderne og samtidig eksperimenterer med utraditionelle teknologisk innovative produkter og serviceydelser såsom et fuldautomatiserede supermarked

en smart højtaler med kunstig intelligens, men Amazon har også budt på en revolutionerende distribution, der har fået forbrugerne til at sætte nye og høje krav til levering fra alle internet virksomheder.


Denne udvikling har dog ikke været uden kritiske forhold i processen. Amazon har som et af verdens mest værdifulde selskaber flere gange modtaget negativ omtale i medier angående deres forretningsmetoder.

Amazons årlige vækst er markant stigende og det samme gælder deres markeds udvidelse. Det forventes nu, at virksomheden etablerer sig i Danmark i 2021.

Hvordan er Amazons forretningsmodel opbygget og hvordan kan virksomheden opnå succes trods kritiske forretningsmetoder?

Indholdsfortegnelse
Resume 1
1. Indledning 3
2. Afgrænsning 3
3. Opgaveformulering 4
Redegørelse 4
Analyse 4
Diskussion 4
4. Metode 5
5. Redegørelse 7
5.1 Karakteristik af Amazon 7
5.3 Den danske arbejdsmarkedsmodel 10
6. Analyse 12
6.1 Amazons forretningsmodel 12
6.2 Amazons internationaliseringsproces 17
6.3 “Work hard, have fun, make history” – Jeff Bezos 21
7. Diskussion 24
7.1 Amazons danske markedsudvidelse 2021 24
7.2 OT-Opsamling 27
8. Konklusion 28
Litteraturliste 29
Bilag 32

Uddrag
Nedenfor vil projektets metodiske overvejelser, som har dannet baggrund for opgavens fremgangsmetode og udfald blive uddybet.

Dette projekt bygger på fagene afsætning A og samfundsfag B og deres individuelle metoder. Denne fagkombination er valgt på baggrund af emnet og den vinkel fagenes teorier kan skabe.

Afsætning danner et virksomhedsmæssigt perspektiv på Amazon, samt bagvedliggende forhold som illustreres vha.

faglige modeller BMC, Uppsala, OT-opsamling, mens samfundsfag skaber den eksterne betragtning på virksomheden og hvordan den reagerer på samfundet i en markedsudvidelse med udgangspunkt i Den Danske Arbejdsmarkedsmodel.

Dette skaber i så fald en synergi mellem fagene, da afsætning analysedel undersøger Amazons internationaliseringsproces og i samfundsfag hvordan det danske arbejdsmarked reagerer på en dansk udvidelse af virksomheden.

I fagene bestræbes der på at anvende relevant teori til udarbejdelse af opgaveformuleringen. Det samme gælder søgestrategien for at arbejde med fagets teorier, som har udmundet sig i en struktureret informationssøgning inden skriveprocessen.

Undervejs i informationssøgningen og i bearbejdelsen af data har kildekritik været en topprioritet, dog har enkelte kilder været subjektivt fokuserede

dette har b.la. været tilfældet i diskussionen hvor fagbevægelsens synspunkt inkluderes, dog har det været for at kunne diskutere forskellige perspektiver og vinkler.

Dette er særdeles vigtigt for at skabe en undersøgelse af Amazons markedsudvidelse, som tilgodeser begge parter, dog udgør arbejdstagerne det primære fokus og hvilken effekt de udgøre for Amazon.

Der vil i projektet anvendes deskriptive modeller og skabeloner for at visualisere tekststykket og løfte læsningen.

Ydermere bygger projektet på to personlige semistruktureret interviews med henholdsvis ekspert i Digital Commerce hos Dansk Erhverv Henrik Theil

og økonom & tidligere embedsmand Karsten Dybvad. Interviewet er udarbejdet på baggrund af Systimes interview guide for at alle relevante elementer af problemstillingen berøres.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu