Indholdsfortegnelse
Opgavesættet består af 5 opgaver og forskellige videoer/bilag, der skal anvendes i besvarelsen af opgaverne.

I nogle opgaver er der angivet, hvilke bilag du som minimum skal inddrage i besvarelsen. I andre opgaver skal du anvende de bilag, som du vurderer er relevante.

Du behøver ikke at skrive i din besvarelse, hvilke bilag du har anvendt til besvarelse af de enkelte opgaver.

Opgave 1
Udarbejd en virksomhedskarakteristik af Aldi. Inddrag bl.a. bilag 1, 2 og 9.
Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum.
Virksomhedskarakterstik Aldi

Opgave 2
Analyser målgruppens købsadfærd når denne skal købe dagligvarer. Start med at beskrive målgruppen og
udvælg dernæst 3 – 4 relevante elementer fra købsadfærdsteorien.

Opgave 3
Analyser Aldis marketingmix.
Produkt:
Pris:
Distribution:
Promotion:
Konklusion:

Opgave 4
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-3 og relevante bilag skal du diskutere mulige løsninger til, hvordan Aldi i fremtiden bør sammensætte sit marketingmix så de i højere grad øger deres markedsandel på det danske marked.
Besvarelsen af opgave 4 må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum.

Uddrag
Aldi er en af Europas førende detailvirksomheder og i Tyskland ligger de nr. 1 inden for discount. ALDI kan se tilbage på en mere end 100 år gammel købmandstradition, Fra at være en lille niche
detail dagligvare virksomhed i Essen-Schonnebeck har de udviklet sig til at blive den meget succesfulde gruppe ALDI Nord, som er repræsenteret i ni europæiske lande med over 70 regionale selskaber. Det afgørende bidrag til den igangværende succes kommer fra deres 60.000 medarbejdere i Tyskland, Belgien, Danmark, Frankrig, Luxembourg, Holland, Polen, Portugal og Spanien.

Derudover Aldi et franchiset anpartsselskab, hvilket ville sige at man ikke som almindelig borger kan købe sig ind i virksomheden og deres kerne kompetence og DNA bygger på kvalitet lave priser og ansvarlighed, hvilket også gør at de er en B2C virksomhed og deres kunder er folk der søger gode tilbud til lave priser, altså Skattejægeren dem, som elsker at gøre en god handel og føle sig ovenpå.

Men selvom Aldi er en af de førende detailvirksomheder i Tyskland har de svært ved at følge med i Danmark hvor de senest har haft overskud i 2009 og i 2018 lider under et stort underskud på ikke mindre end 381 millioner hvilket betyder, at de snart skal til at gøre noget for kunne følge med de andre dagligvare forretninger, da de på nuværende tidspunkt kun ligger med søle 2,6% i markedsandel.

Hvilket er lavest sammenlignet med deres nærmeste konkurrenter, som Rema 1000, Netto, Fakta og Lidl der alle har øget deres omsætning siden 2007. Sammenligner med det med Aldi, så har de siden 2007 mistede 15% omsætning frem til 2017 og kan i forbindelse det dårlige år i 2018 komme til at se endnu være ud.