Opgavebeskrivelse
Opgaver
Du behøver ikke at skrive i din besvarelse, hvilke bilag du har anvendt til besvarelse af de enkelte opgaver.

Opgave 1
Udarbejd en virksomhedskarakteristik af Aldi. Inddrag bl.a. bilag 1, 2 og 9
Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum.

Virksomhedskarakterstik Aldi

Opgave 2
Analyser målgruppens købsadfærd når denne skal købe dagligvarer. Start med at beskrive målgruppen og
udvælg dernæst 3 – 4 relevante elementer fra købsadfærdsteorien.

Opgave 3
Analyser Aldis marketingmix.

Opgave 4
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-3 og relevante bilag skal du diskutere mulige løsninger til, hvordan Aldi i fremtiden bør sammensætte sit marketingmix så de i højere grad øger deres markedsandel på det danske marked.
Besvarelsen af opgave 4 må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Aldis produkter er dagligvare produkter og det er derfor forskelligt fra vare til vare om de er langvarige eller kortvarige de fleste er dog kortvarige produkter da det er madvare.

Deres sortiment er både bredt og dybt, da de sælger mange forskellige vare typer og har mange varianter og af de varianter rummer deres butikker både privatlabel og fremmedmærker.

Hvilket også knytter sig til deres produkters imagemæssige kvalitet, som er at det er billigt altså discount vare, selv om produkternes smagsmæssige kvalitet er både indbydende og udtrykker en hvis kvalitet og deres funktionelle kvalitet er at det smager godt og er af god kvalitet.

Hvilket også er det Aldi brander sig selv på altså at de har kvalitetsvare til lave priser, de benytter altså Corporate Branding, som betyder at de brander sig i gennem virksomhedens navn og ikke et bestemt produkt, som rummer nogle gode fordele i det at det effektivisere markedskommunikationen, giver dem mulighed for at formidle mere på en gang og det giver dem en større synlighed, der er dog også nogle ulemper ved Corporate Branding, nemlig at dårlig omtale på baggrund af et produkt kan skade omdømmet for de andre produkter i butikken også kan det være svært at appellere til forskellige målgrupper.

Kigger vi på PLC kurven kan vi konkludere at deres produkter altså discountdagligvare er i vækstfasen, da vi ser en stor efterspørgsel for deres konkurrenter der alle sammen har oplevet vækst i omsætning.