Indledning
Romanen Ægte brøker er skrevet af den danske forfatter Jesper Wung-Sung og er udgivet i år 2009. Ungdomsromanen giver et indblik i de to intelligente og utilpassede drenges frustrationer, interesser og ikke mindst forhold til omverdenen.

Tematikkerne i romanen er i høj grad; ungdomsliv, eksistentielle kriser, kærlighed/aggression og skoleskyderi.

I analysen vil jeg fokusere på romanens komposition, karakteristik af hovedkarakter; Marcus samt romanens indre og ydre konflikter.

Uddrag
Ægte brøker indeholder 22 kapitler og 191 sider. Romanen er tosporet, hvilket vil sige, at der veksles mellem nutid og fremtid.

De 22 kapitler, som er angivet med romertal, er det ene spor. Her følger man Janus og Marcus fra deres første møde med hinanden, til de til slut udfører skoleskyderiet.

Når der veksles til fremtid, altså romanens andet spor, ændres skriften til kursiv og klokkeslæt angives. Dette indikerer et flashforward.

Wung-Sung har valgt at angive klokkeslæt for at dokumentere skoleskyderiet, der foregår i fremtiden. Romanen indledes med et citat fra ”Et Skud i Taagen”, af J.P. Jacobsen år 1882.

Citatet har stor betydning for romanen, da det tidligt giver læseren et indblik i romanens tematik og handling.