Active Sportswear | Virksomhedsøkonomi 22. maj

Indholdsfortegnelse
Redegør for, hvordan Active Sportswear igen har skabt overskud.
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Active Sportswear benytter.
Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Active Sportswear for årene 2013 til 2015 med udgangspunkt i nøgletallene, ledelsesberetningen og artiklen.
Vurder, hvordan Active Sportswears likviditet overordnet har udviklet sig i 2015 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
Vurder Active Sportswears fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.
Beregn kostprisen for partiet og for et stk. Makita E-11.
Beregn det forventede dækningsbidrag for partiet og dækningsgraden for Makita E-11.
Vurder, hvor mange Makita E-11 der skal afsættes for, at omkostningen til markedsføringen bliver dækket.
Diskuter, om HandyMan ApS bør udvide sortimentet med Makita E-11.
Vurder, hvilken opstillingsform Jensen&Hansen ApS har benyttet ved opstillingen af resultatopgørelsen.
Forklar, hvordan det vil påvirke årets resultat og egenkapitalen, hvis værdien af varelageret ultimo værdiansættes lavere.
Beregn, hvilken transportform der er økonomisk mest fordelagtig.
Forklar, hvordan valget af transportform vil påvirke MitLiv A/S’ leveringsservice.
Vurder, hvor mange dage flytransporten maksimalt må vare for, at de to transportformer økonomisk set er lige gode.

Uddrag
Active Sportswear solgte sportsbrandet H2O og skar omkostningerne ned. H20 viste sig at være
omkostningsfuld og gjorde det svært for Active Sportswear at genrejse deres brand. De fik vendt
deres virksomhed om ved at fokusere på at reducere deres omkostninger. Dette resulterede i, at
medarbejderantallet faldt. Active Sportswear ønskede at blive mere effektiv og have færre hænder
til at lave det samme. Dermed var der en kraftig reduktion af medarbejderstaben og forenkling af
processerne. De gik fra at have en kraftig ukontrolleret vækst til at have styr på deres forretning,
indtjeningen og omkostningerne.

Derudover begyndte virksomheden at koncentrere sig om virksomhedens egne mærker, såsom
deres badmintonmærke FZ Forza og Color Kids, samt de mærker, som de havde i forvejen, bl.a. det
skandinaviske agentur på New Balance.

Alt dette resulterede i, at Active Sportswear oplevede fremgang og øget interesse for selskabets
brands og produkter på alle koncernens markeder. Den fortsatte fokusering og konsolidering af
Active Sportswear medvirkede til, at selskabet fik et pænt positivt cashflow fra driften

----------

Active Sportswear udvikler, producerer og sælger innovative produkter i moderne design, høj
kvalitet og med stor funktionsdygtighed til den aktive livsstil.

Virksomheden udbyder altså innovative produkter af høj kvalitet, som henvender sig til aktiv livstil.
Selvom Active Sportswear producerer produkter af høj kvalitet, som man måske ville mene solgte
godt, har de stadig foretaget nogle større rationaliseringer i forhold til at mindske omkostninger.
Derfor vil jeg vurdere dem til at være omkostningsleder. Virksomheden henvender sig til ”aktiv
livstil”, og derfor kan der samtidigt også argumenteres for omkostningsfokus som strategi.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu