Active Sportswear Int A/S

Indholdsfortegnelse
1.1 Redegør for, hvordan Active Sportswear igen har skabt overskud.
1.2 Vurder, hvilken konkurrencestrategi Active Sportswear benytter.
1.3 Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Active Sportswear for årene 2013 til 2015 med udgangspunkt i nøgletallene, ledelsesberetningen og artiklen.
1.4 Vurder, hvordan Active Sportswears likviditet overordnet har udviklet sig i 2015 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
1.5 Vurder Active Sportswears fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 Beregn kostprisen for partiet og for et stk. Makita E-11.
2.2 Beregn det forventede dækningsbidrag for partiet og dækningsgraden for Makita E-11.
2.3 Vurder, hvor mange Makita E-11 der skal afsættes for, at omkostningen til markedsføringen bliver dækket.
2.4 Diskuter, om HandyMan ApS bør udvide sortimentet med Makita E-11.

3.1 Vurder, hvilken opstillingsform Jensen&Hansen ApS har benyttet ved opstillingen af resultatopgørelsen.
3.2 Opstil balancen pr. 31.12.2016. Der skal ikke udarbejdes noter.
3.3 Forklar, hvordan det vil påvirke årets resultat og egenkapitalen, hvis værdien af varelageret ultimo værdiansættes lavere.

Uddrag
Ifølge artiklen ”Sportsfirma kæmper sig tilbage efter nedtursår”, der blev publiceret i Børsen d. 24. maj 2016, har dét, at Active Sportswear har solgt sportsbrandet H2O samt skåret ned i omkostningerne, haft stor positiv indflydelse på virksomhedens overskud. I forlængelse af at have solgt rettighederne af H2O, har Active Sportswear A/S valgt at fokusere på deres egne mærker så som Color Kids og FZ Forza, hvilket har vist sig at være en succes. Dette er ifølge uddraget fra ledelsesberetningen også en af de helt store grunde til, at Active Sportswear A/S er kommet stærkt tilbage på markedet med et overskud på 8,0 mio. kr. før skat. Ydermere har virksomheden generelt skåret ned i omkostningerne, ved bl.a. at effektivisere arbejdsprocessen, hvilket har betydet, at man har måttet afskedige adskillige medarbejdere.

---

Overskudsgraden, som viser virksomhedens evne til at tjene penge, var i 2013 på -0,2%, og i 2015 på 5,9%. Der er derfor sket en forbedring af OG over de tre år. Der er sket en stigning i OG, fordi RFR er steget mere end nettoomsætningen er. Igen sammenlignes der med konkurrenten, Hummel, for at finde ud af, om der er sket en relativ stor eller lille stigning. Hos Hummel var overskudsgraden i 2014 12,2%, denne var faldet til -12,2% i 2015. Der er dermed sket et stort fald hos Hummel, hvorimod der har været en stigning hos Active Sportswear, hvilket må siges at være positivt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu