Aalborg Portland | Redegørelse | 10 i karakter

Indledning
Aalborg portland er Danmarks største C02-udleder. Fra 2013-2018 er deres C02-udledning steget med hele 33%. Men de er nu begyndt, at finde nogle andre måder at producere deres beton på, så de ikke udleder lige så meget C02.

Hvis de holder deres forpligtelser, vil de i 2030 have en C02-udledning på 660.000 ton. Aalborg Portland viser et markant samfundsansvar, ved at tage vare på dette markante problem.

Det kan skabe nogle problemer hvis staten begynder at sætte for mange krav og regler for virksomheder som Aalborg portland, og hvis dette sker, vil de bare ende med at flytte deres virksomheder til forskellige steder i udlandet.

Et stort flertal i folketinget har sat et mål med klimaloven om, at Danmarks C02-udledning reduceres med 70% i 2030 set i forhold til niveauet i 1990. Og de vil i 2050 gå ud fra at være c02-neutrale i 2050.

Indholdsfortegnelse
Intro:
Redegør for indholdet i de 2 artikler. Hvordan står Aalborg Portland i forhold til sin udledning af Co2?

17.2:
- Benyt CSR pyramiden på Aalborg Portland, hvorledes udviser Aalborg Portland socialt ansvar?
- Juridisk ansvar
- Etisk ansvar
- Filantropisk ansvar

17.2 + 17.3:
- Arbejder Aalborg Portland med verdens målene, hvis ja, hvilke har de specifikt fokus på og hvordan arbejder de med dem.
- Uddannelse i hverdagen (4) VIGTIG
- Recirkulering af vand (6)VIGTIG
- Mere end cement (7)
- Dynamisk arbejdsplads (8)
- Unik og slidstærk (9
- Aalborg – Vores by og lokalsamfund (11)
- Succes med cirkulært samarbejde (12)VIGTIG
- Ambitiøse investeringer (13) VIGTIG
- Rig natur (15)
- Partnerskaber med store potentialer (17) VIGTIG

Ekstra opgave:
- Global compact + Code of Conduct
- Er virksomheden tilsluttet Global Compact?
- Har Aalborg Portland en Code of Conduct?

18.2 +18.3:
- Analyser ved hjælp af Ashridges model Aalborg Portlands CSR profil
- Analyse af governance:
- Delkonklusion (governance)
- Analyse af sociale aktiviteter:
- Delkonklusion (sociale aktiviteter)
- Analyse af miljøaktiviteter

Aalborg Portlands mål i 2018
- Elbesparelse
- Vindmøller
- Brændsels Besparelse
- CO2 reduktion
- Affald

Status på Aalborg Portlands mål i 2018
- Vindmøller
- Brændsels Besparelse
- CO2 reduktion
- Affald
- Vi har i denne opgave valgt, at tage udgangspunkt i deres rå materialer.
- Delkonklusion (Miljøaktiviteter)

Uddrag
Dynamisk arbejdsplads (8)
Aalborg portland samarbejder på tværs af funktionerne og fastholder sig muligheden for at ansætte medarbejdere på tværs af funktionerne.

De har en vækst på 778 mio. kr. hvor 241 mio. kr. er til samfundet i form af moms, afgifter og skatter og der ud over 165 mio kr. til medarbejdernes løn og pension.

Unik og slidstærk (9)
Aalborg Portland udvikler cement med høj styrke og lang levetid og med en bæredygtig produktion. De samarbejder med andre, hvor de udvikler cement og beton typer, der kan fremstilles med lavere energiforbrug og mindre CO2-udledning.

Aalborg – Vores by og lokalsamfund (11)
Aalborg er Fødebyen for aalborg portland. De holder en masse møder og har tæt kontakt med naboer. Aalborg portland sponsorer små organisationer i byen såsom: Aalborg zoo, teateret, kunstmuseet. Desuden sponsorer de, det meste af byens sportsklubbers (Håndbold og fodbold) sportstøj.

Succes med cirkulært samarbejde (12)VIGTIG
Aalborg Portland sætter stor fokus på at spare på naturlige råstoffer og formindske brugen af fossile brændsler.

For at genbruge gamle materialer, samler de restprodukter op fra fabrikker i nærheden, og op køber det. I år 2018 nyttiggjorte Aalborg portland 488.000 tons restprodukter fra andre virksomheder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu