Aage Vestergaard Larsen AS | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 24. 6
Redegør for, hvordan virksomheden genanvender plastik.

Vurder, hvilken betydning affaldssortering har for hvor meget plastaffald, der genbruges.

Opgave 25.11
Beregn for det kommende år virksomhedens forventede dækningsgrad, overskudsgrad, aktivernes omsætningshastighed og afkastningsgrad.

- Udarbejd en ny opstilling over den forventede indtjening for det kommende år i 1.000 kr.

- Beregn for det kommende år virksomhedens forventede dækningsgrad, overskudsgrad, aktivernes omsætningshastighed og afkastningsgrad under forudsætning af, at leveringstiden halveres.

- Vurder, om det ud fra en økonomisk betragtning vil være lønsomt at nedbringe leveringstiden fra 10 dage til 5 dage.

Uddrag
Redegør for, hvordan virksomheden genanvender plastik.
Aage Vestergaard Larsen A/S er Nordens største virksomhed inden for genanvendelse af plast i høj kvalitet.

AVL har besluttet at investere et tocifret millionbeløb i en produktionslinje, hvori Georg bliver central, og som vil kunne omdanne plastaffald fra de danske husholdninger til en råvare

som ikke blot vil kunne bruges i produktionen af mange forskellige plastprodukter. Det vil også kunne genanvendes igen og igen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu