Widex | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
- Virksomhedsanalyse
- Uddrag fra virksomhedens hjemmeside:
- Vision:
- Mission:
- Widex' CSR-erklæring:

Artikler:

Nøgletal:

Pengestrømsopgørelse:
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Widex A/S i de seneste regnskabsår - husk at beskrive hvordan begivenhederne påvirker i Årsregnskabet.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18 - HUSK at inddrage forholdene fra spm. 1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed for 2015/16 til 2017/18.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 25,0 % i 2016/17 til 22,6 % i 2017/18, vurder hvorvidt egenkapitalens forrentning, ligger på et acceptabelt niveau, samt hvorledes gearingen har påvirket udviklingen i egenkapitalen.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Widex A/S’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6 (5 %)
Vurder, hvordan rivalisering i høreapparatbranchen vil blive påvirket af Boses indtræden i branchen.

Opgave 2
- Rapportering
2.1 (10 %)
Opstil balancen pr. 30.09.18. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.2 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Hørecenter Århus A/S tilhører.

2.3 (5 %)
Forklar, om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten, at Hans Peter Nyvang ønsker at ændre afskrivningsmetode for inventaret, det forventes at der inddrages relevante elementer fra årsrefgnskabsloven.

Opgave 3
- Kalkulation og indtjening
3.1 (5 %)
Beregn kostprisen for partiet på 70-.000 stk. Excellence-4.

3.2 (5 %)
Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for Excellence-4.

3.3 (5 %)
Forklar hvordan det vil påvirke dækningsgraden, hvis kursen på VDN falder.

Opgave 4
- Ejerform og vækst
4.1 (5 %)
Redegør for de fordele Martin Bang opnår ved at ændre virksomhedens ejerform fra enkeltmandsvirksomhed til aktieselskab.

4.2 (5 %)
Beregn indekstal for den årlige omsætning og beregn den årlige procentuelle vækst i omsætningen.

4.3 (5 %)
Diskuter, om Martin Bang har ret i sit udsagn: ”Det er kun virksomheder, som har høj vækst, der overlever på lang sigt”.

Uddrag
Widex A/S er en familieejet virksomhed, som blev grundlagt i Danmark i 1956. I dag er det en af verdens førende producenter af høreapparater.

Widex høreapparater forhandles i mere end 100 lande over hele verden, og virksomheden har ca. 4.000 ansatte globalt.

Widex A/S udvikler digital teknologi på et kvalitetsniveau, som de færreste kan matche, hvilket har skabt et omdømme som en af de mest innovative producenter i branchen.

En kompromisløs tilgang til innovation har ført til fremskridt som verdens første digitale i-øret-høreapparat og egen revolutionerende trådløse teknologi.

---

Nettoomsætningen er fra regnskabsåret 2015/2016 til 2017/2018 steget med 16%, væksten skyldes alt andet lige stigende vækst på det amerikanske marked samt restrukturering af produktionen.

Den nye strukturering kan øge afsætningen hvilket medfører større omsætning. De finansielle indtægter er faldet med 83% i samme periode

men da udviklingen ikke forklares i nogle af de vedhæftede artikler, er udviklingen meget uklar, dog kan man gå ud fra valutakursdifferencer kan have en påvirkning da de handler med dollars og euro.

Dog kan det også være påvirket af bankindstående. Produktionsomkostningerne er steget med 13% i perioden, det skyldes at omsætningen er steget hvilket vil sige vare forbruget er steget

og da det er den største produktionsomkostning, ser vi den her stigning, Jørgen Jensen siger at virksomheden her formindsket deres produktionsomkostninger som så har resulteret i positiv vækst af selve resultatet.

Virksomheden har som sagt haft en restruktureringsplan for produktionen som blandt andet indebærer en ny lokation for produktionen, dette har været skyld i en stigning på 16% under distributionsomkostninger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu