Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Widex A/S i de seneste regnskabsår.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.
- Nettoomsætning
- Finansielle indtægter mv.
- Produktionsomkostninger
- Distributionsomkostninger
- Administrationsomkostninger
- Nøgletallene fremgår i bilag 1
- Nettoomsætning
- Anlægsaktiver
- Varebeholdninger
- Tilgodehavender for salg

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed for 2015/16 til 2017/18.
- Overskudsgraden
- Aktivernes omsætningshastighed

Uddrag
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Widex A/S i de seneste regnskabsår.

For de seneste år for Widex A/S trods ingen lanceringer, har deres økonomi været positiv i sin udvikling på 3 pct. i regnskabsåret.

Grunden til dette er på baggrund af deres interne forhold, hvor reduktion af produktomkostninger og lanceringen af deres populære, genopladelige Widex Beyond.

Deres eksterne forhold har også haft en positiv effekt til deres økonomi ved den stigende vækst. 41 pct. Af deres omsætning, som har været i vækst de seneste år kommer fra det amerikanske marked.

Førhen var det Europa, der stod i spidsen for deres omsætning med 44 pct. Virksomheden har en stærk international strategi, ved at de er specielt gode til have en klar og tydelig kommunikation.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.

Nettoomsætning
Virksomhedens nettoomsætning har i alt haft en stigning 16%, selvom der ikke har været nogle store produktlanceringer, har de stadig kunne opnå at fastholde deres vækst i virksomheden.

Den primær grund til at virksomheden har kunne blive i vækstfasen er eftersom deres nye lancering af den genopladelige Widex Z, det er nemlig typisk for virksomheden, at det er deres nyeste lanceringer som holder den positive omsætning i virksomheden.