Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Virksomhedsanalyse
- Uddrag fra virksomhedens hjemmeside:
- Artikler:
- Nøgletal:
- Pengestrømsopgørelse:

1.1 (10 %)
1.2 (15 %)
1.3 (10 %)
1.4 (5 %)
1.5 (5 %)
1.6 (5 %)

Opgave 2
Rapportering
2.1 (10 %)
2.2 (5%)
2.3 (5 %)
2.4 (5 %)

Uddrag
Virksomhedsanalyse
Widex A/S er en familieejet virksomhed, som blev grundlagt i Danmark i 1956.

I dag er det en af verdens førende producenter af høreapparater. Widex høreapparater forhandles i mere end 100 lande over hele verden, og virksomheden har ca. 4.000 ansatte globalt.

Widex A/S udvikler digital teknologi på et kvalitetsniveau, som de færreste kan matche, hvilket har skabt et omdømme som en af de mest innovative producenter i branchen.

En kompromisløs tilgang til innovation har ført til fremskridt som verdens første digitale i-øret-høreapparat og egen revolutionerende trådløse teknologi.

---

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.

Ud fra indekstallene for indtjeningen kan vi se at omsætningen er steget med 16%. vi kan gå ud fra, at det har noget at gøre med deres lanceringer af produktet Beyond og den stærkere globale strategi.

I og med deres nettoomsætning er steget har de også skulle producere flere høreapparater, og dermed en stigning i produktionsomkostninger på 13 %.

Dog er produktionsomkostningerne steget mindre end nettoomsætningen. Ligeledes er distributionsomkostninger steget.

De er steget med 16 %, altså den samme procentuelle stigning som nettoomsætningen. Dette giver også god mening, da de har skulle fragte og sende flere til deres kunder.

Deres markedsandel på det amerikanske marked er også steget, det kan også have en indflydelse på distributionsomkostningerne.

Administrationsomkostningerne er steget med 7% dette kan skyldes den omstrukturering af backoffice opsætningen, under ”IMPACT”.

Anlægsaktiver er steget med hele 42%. Dette kan skyldes af nyt produktionsudstyr som skal producere nye produkter

som Widex håber at kunne forøge omsætningen med i fremtiden. Deres restruktureringsprogram, ”IMPACT” kan også have indflydelse da, der skal købes nye bygninger.

Også Impact kan have indflydelse på varebeholdninger som er faldet med 5%.
Tilgodehavender fra salg er steget i takt med den stigende omsætning.

Dette skyldes, at de højst sandsynligt har solgt flere varer på kredit i USA. Det giver mening i forhold til den stigning i omsætningen.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed for 2015/16 til 2017/18.

Overskudsgraden uændret er fra 2015/16 til 2017/18
Det betyder dog ikke, at der ikke har været ændring i de enkelte poster, for det har der. De er bare steget eller faldet lige meget i forhold til hinanden.

De finansielle indtægter har påvirket overskudsgraden negativt
Produktionsomkostningerne har påvirket overskudsgraden positivt, da de er steget relativt mindre end omsætningen

Distributionsomkostninger har ikke påvirket, da de er steget lige meget ift. Omsætningen

Administrationsomkostningerne har påvirket overskudsgraden positivt, da de er steget relativt mindre end omsætningen.