Opgavebeskrivelse
1.1
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Widex A/S i de seneste regnskabsår.

1.2
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.
Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed for 2015/16 til 2017/18.
Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 25,0 % i 2016/17 til 22,6 % i 2017/18.

1.5
Forklar, hvordan Widex A/S’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6
Vurder, hvordan rivalisering i høreapparatbranchen vil blive påvirket af Boses indtræden i branchen.

2.2
Vurder, hvilken regnskabsklasse Hørecenter Århus A/S tilhører.

2.3
Forklar, om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten, at Hans Peter Nyvang ønsker at ændre afskrivningsmetode for inventaret.

3.1
Beregn kostprisen for partiet på 75.000 stk. Excellence-4. De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.

3.3
Forklar hvordan det vil påvirke dækningsgraden, hvis kursen på VDN falder.

4.1 Redegør for de fordele Martin Bang opnår ved at ændre virksomhedens ejerform fra enkeltmandsvirksomhed til aktieselskab.

4.2 Beregn indekstal for den årlige omsætning og beregn den årlige procentuelle vækst i omsætningen.

4.3 Diskuter, om Martin Bang har ret i sit udsagn: ”Det er kun virksomheder, som har høj vækst, der overlever på lang sigt”.

Indledning
Fra 2015/2016 til 2017/2018 har Widex oplevet en stor fremgang i omsætningen. I 2015/2016 havde Widex en omsætning på næsten 3,85 milliarder kroner.

I den senest opgivet regnskabsår 2017/2018 havde Widex derimod en omsætning på hele 4,46 milliarder kroner. Dette er en stigning på 16%, hvilket må siges at være en forholdsvis pæn stigning over to år.
Ydermere har virksomheden også oplevet en stigning i resultatet.

I 2015/2016 var resultatet før skat lydende på 418 millioner kroner. I 2017/2018 lød resultatet før skat derimod på 490 millioner kroner.
Dette er en stigning på 17,5 procent, hvilket også er en forholdsvis pæn stigning.

Ved bilag “180239_widex_leverede_fremgang_paa_top” fremgår det, at Widex har draget fordel af højere gennemsnitspriser på høreapparater, hvilket er deres kerneområde, og deraf har de også fået en højere omsætning.

Ydermere får vi også fortalt i bilag “180239_widex_foroeger_top.docx”: “Lanceringen af det genopladelige Widex Beyond Z og et gendesignet custom-apparat hjalp til med at fastholde vores stærke tilstedeværelse i markedet”- siger han.

Han pointerer, at det er det amerikanske marked, der driver væksten.” Altså der har været en række eksterne forhold, der har hjulpet Widex på vej med den i hvert fald tilfredsstillende og positive udviklingsretning.

Dog bliver det også påpeget, at Widex ikke leverede en ligeså stor stigning i 2017/2018 som i 2016/2017, hvilket den adm. direktør forklare er grundet, at virksomheden gik gennem et helt år uden nogen store lanceringer, hvilket skulle være hårdt.

Dog har Widex også formået at skabe et større overskud, og ikke kun en større omsætning. Faktisk er den procentvise stigning i resultatet før skat højere end den procentuelle stigning i omsætningen, hvilket også kan ses ved, at OG er steget fra 13,78 i 2015/2016 til 13,8 i 2017/18.

Grunden til denne stigning skal findes ved Widex omkostninger, der ikke er steget i takt med omsætningen. Dette skyldes bl.a., som den adm. direktør også tilkendegiver, at produktionsomkostningerne er faldet.

Dette kan også ses ved, at produktionsomkostningerne kun er steget med 13% alt i mens omsætningen steg med 16%, hvilket fører til en forbedret bruttofortjeneste.

Ydermere er administrationsomkostningerne i samme periode også kun steget med 7%, hvilket også har hjulpet Widex på vej med, at øge sin OG på trods af faldende finansielle indtægter.

Derfor kunne resultatet før skat også stige med 17,5% på trods af en omsætningsstigning på kun 16%. Desværre har en stor stigning i finansielle omkostninger og et gigantisk fald i finansielle indtægter ført til at det kun blev en stigning i resultatet på 17,5% før skat, hvorimod resultatet for den primære drift steg med hele 35%, hvilket er en forholdsvis kraftig stigning, der så bliver spist op af stigende finansielle udgifter og faldende finansielle indtægter.

Hvis man kigger på Widex’ økonomiske udvikling ift. rentabilitet, så har dette desværre ikke været ligeså positiv. Widex’ afkastningsgrad er desværre faldet i årene fra 2015/16 til 2017/18, hvor AG nærmer bestemt er faldet fra 15% til 14,1% - hele 6%.

Denne udvikling er et produkt af, at AOH i virksomheden i samme årrække er faldet fra 1,09 til 1,02, hvilket har svækket virksomhedens endelige rentabilitet, hvilket der i de følgende sider vil blive redegjort for.

Uddrag
Ved et kort kig på indekstallene, så er det rimeligt åbenlyst, at det er anlægsaktiverne, der har bragt aktivernes værdi op på et meget højt niveau, da anlægsaktiverne er steget med 42%, hvorimod Nettoomsætningen kun er steget med 16%. Tilgodehavende for salg er også steget en smule mere end proportionelt til omsætningen, men ikke nært så meget som anlægsaktiverne.

Varebeholdningerne er den eneste af de oplyste aktiver, der faktisk er faldet, hvilket hjælper med at holde AOH fra at falde endnu mere. For at gøre ondt værre dog, så er det oplyst i bilag 1, at anlægsaktiverne udgør omkring halvdelen af værdien af de samlede aktiver, derfor skader det også AOH endnu mere, når posten i forvejen er stor, og så vokser med en stor procentdel på den allerede eksisterende store værdi.

Dog stiger de andre aktiver ikke nært så meget, hvilket får aktivernes værdi til at stige med 23% over de 2 år - i stedet for 42% som anlægsaktiverne - hvilket skyldes f.eks. varebeholdningens fald i værdi med 5%, på trods af højere omsætning. Grunden til den store stigning kunne måske skyldes de omstruktureringer Widex har gennemført de seneste år samt forberedelserne til fordobling af forretningen, hvilket muligvis har krævet en udvidelse og opgradering af diverse faciliteter.