Widex A/S, Earphone A/S, Århus A/S & Bose

Indledning
Interne forhold
Widex A/S har fået et nyt trådløst produkt som hedder Beyond, og en stærkere global strategi.
Det nye trådløse produkt beyond samt den stærkere globale strategi, var begge med til at skabe væksten i virksomheden i det dårlige regnskabsår 2016/2017, hvilket er positivt for virksomheden.

Virksomheden fik reduceret deres produktionsomkostninger. Virksomheden evne til at reducere produktionsomkostninger var med til at øge bruttoresultatet, som også viste fremgang, hvilket er meget positivt påvirkning for virksomheden.

Indholdsfortegnelse
1.1
Interne forhold
Eksterne forhold

1.2
Indekstal for indtjening
Indtjeningsevnen
Indekstal for kapitaltilpasning
Kapitaltilpasningsevnen

1.3
1.4
1.5
1.6
Kunder
Substituerende produkter
Rivalisering i Branchen
Konklusion

2.1 (10 %)
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3

4.1
4.2
4.3

Uddrag
I pengestrømsopgørelsen for virksomheden Widex fremkommer det i årets pengestrøm for perio-den 2017/2018, at virksomheden har haft et fald på 61.353 tkr.

Hvilket har betydet at den likvide beholdning primo ligeledes er faldet med 61.353 tkr. Driftens pengestrøm brugers rigtig meget på investeringsaktiver, som kan ses ved at drift aktiviteten i perioden var på 500.965 tkr. Hvor investeringsaktivite¬ten lå på -422.749 tkr.

Ifølge opgørelsen er der brugt, 135.097 tkr. på materielle anlægsaktiver, 245.781 på immaterielle anlægsaktiver, og 81.605 på finansielle anlægsaktiver.

Hvis man sammenligner dette med at der i alt kun er solgt for 40.734 kan man se at det for perioden har udgjort væsentlig del af penge-strømme fra investeringer. Ud fra opgørelsen er der i perioden afdraget 101.987 tkr. på lån mv. og udbetalt 6054 tkr. derudover var finansieringsaktiverne på -139.569.

---

4.1
Ved at ændre virksomheden Earphone A/S fra enkeltmandsvirksomhed til aktieselskab, undgår ejeren Martin Bang den personlige hæftelse for Earphone A/S gæld, hvilket er en fordel, i og med at virksomheden er haft en positiv vækst, som gør den personlige hæftelse større og mere risika-bel for Martin Bang egen økonomi, da han selv hæfter med alt hvad han ejer.

Ændringen af virksomheden fra enkeltmandsvirksomhed til aktieselskab vil derfor medføre at Earphone A/S og Martin Bang egen økonomi ikke længere vil have noget med hinanden at gøre, hvilket er fordel for Mar¬tin Bang.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her