Virksomhedsanalyse af Les Deux – Karakter 12

Analyse af virksomheden Les Deux fra 2018

Indledning
Ideen til modevirksomheden Les Deux opstår i 2009 hvor de to stiftere Andreas Von Der Heide og Kristoffer Haapanan starter med at producere T-shirts. Senere bliver Les Deux Aps stiftet og de er nu for alvor i gang. Les Deux er en detailvirksomhed som designer og sælger tøj til hovedsageligt mænd. Les Deux har et overskud på omkring 22 millioner DKK før skat, hvilket er det laveste de har haft siden 2011 da de blev stiftet. Idégrundlaget bestod af at de to stiftere kommer fra to forskellige baggrunde og navnet ”Les Deux” betyder ’de to’ og skal referer til de to drenge som kommer med forskellige baggrunde og forskellige kulturer.

Indholdsfortegnelse
1. Karakteriser virksomheden Les Deux
2. Analyser Les Deux’s konkurrencesituation i Danmark
- Skydeskivemodellen:
* Samme produkt til samme målgruppe:
* Samme produktkategori:
* Samme basale behov:
* Alle produkter:
- Porters-5-forces:
* Truslen fra nye udbydere:
* Truslen fra købere:
* Truslen fra udbydere af substituerende produkter:
* Truslen fra leverandører:
* Konkurrencesituationen på markedet:
3. Analyser Les Deux’s internationalisering
4. Diskuter Les Deux’s Anvendelse af produktparameteren

Uddrag
Derfor kan det være et svært marked at komme ind på for nye udbydere. Samtidig er det også yderst relevant at kigge på nogle af de indtrængningsbarrierer som kan forekomme for nye udbydere.

For at analyserer Les Deux’s internationalisering vil jeg starte med at kigge på hvilken markedsudvælgelsesmetode de har gjort brug af og hvilken betydning det har for Les Deux. Samtidig kigger jeg på miljøafstande til de lande som Les Deux har udvidet til og hvorfor at det er relevant at medregne kulturelle forhold når man vil internationalisere.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter