Les Deux | Afsætning

Indledning
Denne delopgave vil benytte den afsætningsøkonomiske metode med fokus på tilvejebringelse og bearbejdning af samfundsfaglige data og materiale med henblik på at udlede præcise konklusioner ud fra de opgivne bilag. LES DEUX’ marked vurderes værende modebranchen geografisk afgrænset til Danmark – idet det er deres hjemmemarked. For at karakterisere den danske modebranche i Danmark, vil opgaven benytte faglige termer i form af fagbegreber. Rapporten er udarbejdet induktivt ud fra den hermeneutiske metode, idet besvarelsen af opgaverne tager udgangspunkt i empirisk materiale i form af de opgivne bilag.

LES DEAX opererer inden for modebranchen ved salg af tøj og accessoires1 på både konsumentmarkedet, i form af B2C, og producentmarkedet, i form af B2B. Producentmarkedet 3 tilgås i form af strategiske alliancer med bl.a. Mads Nørgaard og andre high-endbutikker. Med udgangspunkt i førnævnte vurderes modebranchen hovedsageligt værende domineret af selektiv distribution, idet distributørerne vælges med omhu for at bevare den imagemæssige kvalitet om produkterne.

Uddrag
Denne delopgave vil endvidere også benytte den afsætningsøkonomiske metode med inddragelse af relevante faglige termer. For at foretage en analyse af LES DEUX’ eksterne forhold foretages der en PESTEL-analyse. Formålet med denne analyse er at identificere og analysere trusler og muligheder i LES DEUX’ omverden og branche, som kan påvirke virksomhedens nuværende og fremtidige afsætning, indtjening og strategiske valg. Der er udvalgt forhold fra casen som er relevante for virksomheden, hvorfor følgende punkter i analysemodellen udelades: ”politiske forhold” samt ”lovmæssige forhold”.

Disse er er fravalgt, idet bilagene ikke berører disse. En Porters Five Forces er yderligere også udeladt, da konkurrencesituationen er omtalt til et minimum i bilagene, hvortil det relevante fremgår i ovenstående brancheanalyse. Afslutningsvis opstilles de fundne trusler og muligheder i en OT-opstilling. De opstilles i prioriteret rækkefølger, hvor de vigtigste punkter står øverst. Den prioritering sker ved brug af muligheds- og trusselmatrix.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her