Velfærdsstaten | Demografisk udvikling | 10 i karakter

Indledning
Redegør for den demografiske udvikling, og hvilke indtægter den offentlige sektor finansierer velfærdsstaten ud fra.

I en velfærdsstat afgiver borgerne noget af deres frihed mod, at de til gengæld modtager tryghed fra fællesskabet.

Det forekommer eksempelvis, når man betaler en del af sin indkomst som skat til staten, der til gengæld producerer velfærdsgoder.

Økonomisk sikring af borgere ved sygdom, ulykke, alderdom eller arbejdsløshed bliver traditionelt set betragtet som velfærdsstatens kerneydelser.

Der er imidlertid meget stor forskel på, hvordan velfærdsstater er indrettet i forhold til graden af statens rolle i omfordelingen af goder.

Både den skandinaviske form, med høj grad af omfordeling, og den model man kender fra USA, med betydeligt mindre omfordeling, kan karakteriseres som en velfærdsstat.

Uddrag
Der vil i fremtiden blive relativt flere ældre i den danske befolkning. Dette er en gradvis proces, som først for alvor vil begynde af have sin effekt efter 2010, og den vil toppe omkring 2040.

Mens der i dag er ca. 3 personer mellem 17 og 61 år for hver person på 62 år eller mere, vil der i 2040 kun være godt 2 personer.

Selvfølgelig er der usikkerhed omkring prognoser, der rækker så langt frem i tid, men udviklingen kan forudses med relativt stor sikkerhed en række år frem.

Den person, der går på efterløn som 60-årig i 2023, er at finde blandt de 40-årige i dag, og den 20-årige, der skal indtræde på arbejdsmarkedet, er netop blevet født.

I den offentlige debat har der på det seneste været en tendens til at bagatellisere betydningen af de demografiske ændringer.

Senest har Jørgen Goul Andersen i Jyllandsposten den 20. august argumenteret for, at demografien ikke udgør noget væsentligt problem.

Desværre vil problemer i andre lande eller generel vækst ikke løse vores problemer. At basere den aktuelle politik på, at de demografiske forskydning ikke skaber problemer

vil alene medvirke til at forstærke problemerne og skubbe en større byrde over på fremtidige generationer.

Den demografiske udvikling lægger ikke nogen "bombe" under det danske samfund - det er en gradvis udvikling, som med relativt stor præcision kan forudses.

Netop derfor er det vigtigt i tide at vurdere konsekvenserne af den demografiske udvikling og planlægge, hvordan disse skal håndteres.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu