Velfærddstaten | International økonomi | Noter

Indholdsfortegnelse
Opgave 8.1:
- USA-økonom: Norden er forbillede
- Spørgsmål: De nordiske lande topper også med høje skatter, dræber det ikke væksten?
»I aner slet ikke hvor unik jeres velfærdsstat er«
1. Gør rede for de centrale elementer i den danske velfærdsmodel.
2. Peg på centrale områder, hvor den adskiller sig fra henholdsvis den centraleuropæiske og den liberale model.
3. Diskutér den danske models styrker og svagheder. Inddrag vinkler som lighed/ulighed, konkurrenceevne, kriminalitet, korruption, tillid, innovationsevne, iværksætteri, frihed, demokratisk indflydelse, etc.
4. Danmark er rollemodel for mange økonomer og politikere verden over - jævnfør uddragene ovenfor. I hvor høj grad er det muligt for andre lande - efter din vurdering - at 'kopiere' den danske model?

Opgave 8.2:
- Flyt til Danmark!
- Den amerikanske drøm ligger på sit dødsleje – interview med Robert Putnam
- Samlet vækst i familiernes realindkomst, 1980-2014, i pct.
- Gini-koefficienten i USA, 1970-2016
1. Gør rede for den liberale velfærdsmodel.
2. Foretag en analyse af udviklingen i fattigdomsraten i USA ud fra figur 8.7 – og peg herunder på årsager til udsvingene. Tip: tjek figur 1.5 i din besvarelse.
3. Foretag en analyse af den første graf, der viser udviklingen i amerikanernes realindkomst over en længere periode (1980-2014).
4. Foretag en analyse af udviklingen i gini-koefficienten ud fra ovenstående graf.
5. Hvorfor anser flere og flere økonomer det som et problem for USA, at uligheden er så stor – og stigende?
6. Hvad kan USA gøre for at mindske den store ulighed?

Uddrag
USA-økonom: Norden er forbillede
Det er ikke en tilfældighed, at Danmark flere gange har toppet listen over verdens lykkeligste lande, siger den kendte og højt respekterede økonomiprofessor Jeffrey Sachs (USA).

"Danmark er verdens lykkeligste folk, fordi I har en høj velstand pr. indbygger, gode sociale sikkerhedsnet, en lang forventet levealder ved fødsel, frihed til at træffe personlige valg og et stabilt politisk system, der er til at stole på".

Spørgsmål: De nordiske lande topper også med høje skatter, dræber det ikke væksten?

"Nej, for befolkningen får noget for pengene. Høje skatter bremser ikke den økonomiske vækst. De fremmer derimod innovation, velstand og Danmarks internationale konkurrenceevne.

Høje skatter øger produktiviteten, fordi de sætter de fleste i stand til at få en uddannelse og gør det muligt for næsten alle at udnytte deres evner optimalt.

Der er større mobilitet i de skandinaviske lande end de fleste andre steder. Så høje skatter er en vigtig byggeklods for velstand og en stærk konkurrenceevne".

Professoren tilføjer, at en stor, offentlig sektor, der tilbyder både børnepasning og ældrepleje, også øger erhvervsdeltagelsen blandt mænd og kvinder, og en stor arbejdsstyrke er noget som af sig selv skaber høj beskæftigelse og velstand.

Samtidig betyder det sociale sikkerhedsnet, at flere tør forsøge sig som selvstændig, hvilket fremmer innovation.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu