Vagabonden | Analyse | Hans Jacobsen | 10 i Karakter

Indledning
Det moderne gennembrud var tydelig præget af at sætte problemer under debat og ikke at skulle forskønne virkeligheden. Der var stor social ulighed i samfundet.

Overklassen var mildest talt ligeglad med hvordan underklassen levede, og der var derfor stor kontrast mellem rig og fattig.

Dette er også tilfældet i Hans Jacobsens novelle fra 1889, ”Vagabonden”, hvor vi følger et ægtepar og deres tilgang og håndtering til livet.

Teksten handler om et ældre formuende ægtepar, som lever i velstand og lykke i deres eget lille jordiske paradis.

Ægteparret lader sig ikke forstyrre af omverden, hvilket er grunden til at de har valgt at lukke sig langt væk fra omverden.

Uddrag
Fortælleren i ”Vagabonden” af Hans Jacobsen beskriver først ægteparret som ”et formuende ægtepar” (Jacobsen. s, 1. l, 5-6).

Der gør at læserens første indtryk af ægteparret er, at de er rige. Det kommer også til udtryk igennem parrets udseende og påklædning, der beskrives som ekstravagant og luksuriøs på den overdrevende måde:

”Husets herre træder ud på verandaen en sommermorgen i silkeslaabrok, med den guldbaldyrede Kalot og de perlestukne fløjlssko” (Jacobsen. s, 2. l, 41-43).

Citatet viser også at denne påklædning ikke er særlig speciel for ham, fordi det blot er hans hverdagstøj.

De centrale modsætninger i teksten er klart ægteparret og vagabonden, i den måde de er opbygget og beskrevet på. Som nævnt før, er vagabonden bindeleddet mellem den vilde omverden og ægteparrets paradis.

”Begge var de smaa, trivelige skikkelser med denne ejendommelige søskende-lighed…” (Jacobsen. s, 1. l, 34-35).

Ud fra citatet kan man udlede at ægteparret altså ikke er særlig høje, og er i god stand. På disse punkter ligner de deres hund

som også er beskrevet lille og fed. Vagabonden bliver beskrevet i modsætningen til ægteparret, som udslidt, mager og udsultet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu