Værdier | Samfundsfagsopgave | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Fællesdel
1. Flere mænd end kvinder mener, at ligestillingen er gået for langt, fordi mænd i højere grad er negativt påvirkede af ligestillingen.
2. 12,1% af unge i alderen 18-29 år mener, at ligestillingen er gået for langt grundet for meget fokus på politisk korrekthed.
3. Venstrefløjen og højrefløjen er uenige om, hvorvidt ligestillingen er opnået, fordi venstrefløjen er mere progressiv end højrefløjen.

Delopgave B
Indledning
Opgave 2: Sammenlign de syn på USA’s politik overfor Iran, som kommer til udtryk i bilag B1, B2 og B3. I sammenligningen skal du anvende teorier om international politik.
- Konklusion for sammenligningen af bilag B1, B2 og B3

Opgave 3: Du er politisk rådgiver for Danmarks udenrigsminister. Skriv et notat til udenrigsministeren, som sætter vedkommende i stand til at formulere en strategi for Danmarks udenrigspolitiske samarbejde med EU og USA i forhold til Iran. Notatet skal tage udgangspunkt i bilag B4, og du skal anvende viden om mål og muligheder i dansk udenrigspolitik.

Uddrag
Kigger man på denne lineære regression, så kan man se at tendenslinjen har fået tildelt forskriften y=-0,0323x+55,838.

I denne sammenhæng, så er y den afhængige variabel, hvilket i dette tilfælde afspejler holdningen i procent om, hvorvidt man er helt eller delvist enig i, at indkomstforskellene skal gøres mindre.

Den uafhængige variabel x i forskriften repræsenterer indkomstgrupperne i tabel 1. Tendenslinjen som er på formen y=ax+b har hældningen a sat til -0,0323.

Denne a-værdi afspejler, at andelen af helt eller delvist enige falder med 0,0323 procentpoint pr. 1000 kroner man har mere at bruge for, hvilket er et udtryk for den førnævnte tendens.

Tager man udgangspunkt i intervallerne i tabel 1 og sætter det pr. 100.000 kroner, så er dette tilsvarende 3,23 procentpoint færre enige.

I denne tabel afspejler b-værdien tilsvarende 55,838 blot, at tendenslinjen har en skæring med y-aksen ved 55,838%, altså når x=0, og dermed enigheden i procent, hvis man ingen indkomst har ifølge tendensen.

Kigger man på R^2-værdien, så er denne på 0,664, hvilket giver udtryk for at den generelle tendens kan forklares ud fra modellen.

Til gengæld, så kan man herfra tale om vælgeradfærd - især, når man udpeger nogle af outlierne: indkomstgrupperne ved 850 samt 150 og 250.

Da vælgeradfærden i denne er opdelt i indkomst, så kan man starte med at anvende viden om class-voting.

Hvis man årligt tjener 850.000 i bruttoindkomst, så betaler man først og fremmest top-skat, hvilket vil sige man i forvejen betaler mere i skat.

Hvis indkomstforskellene så skal gøres mindre, så vil dette betyde en hævelse af skatten for denne gruppering, hvilket i sidste ende er ensbetydende med

at denne gruppe vil få færre penge mellem hænderne, som vil blive omfordelt til andre i samfundet. Dermed, så vil denne gruppe typisk stemme baseret til fordel for egen klasses pengepung.

Kigger man på grupperingerne 250 og 150 som outliers, så ligger disse over tendenslinjen, og giver dermed udtryk for, at de er mere enige end tendenslinjen ellers viser.

Disse grupper vil på baggrund af class-voting stemme for, hvad der er mest nyttigt for deres egen klasse, og på baggrund af michiganmodellen for deres kollegaer og dem selv - altså at indkomstforskellene skal gøres mindre

så pengene kan omfordeles mere. Dette vil gavne denne gruppe økonomisk, da mere omfordeling kan være ensbetydende med bedre forhold i samfundet til dem.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu