Ungdom, voksenlivet og udfordringer | Noter

Indholdsfortegnelse
Ungdom og senmodernitet
- Biologisk set:
- Juridisk set:
- Kronologisk alder
Ungdom som livsfase
- Kulturel alder
Ungdom - en efterspurgt livsstil
- Subjektiv alder:
- Subkultur:
- Eksempler:
- Stilfællesskaber:
En flodbølge af muligheder
- Muligheder:
Unge er ansvarlige for deres eget livsprojekt
Valgmulighederne skyldes flere samvirkende processer, fx 4 af dem -
- Kulturel frisættelse:
- Traditioner
Ifølge Thomas Ziele om Kulturel frisættelse
Anthony Giddens (Det posttraditionelle samfund)
- Individualiseringen:
- Jean Paul (Filosof):
Tvangen til at vælge
- Tyske professer Ulrich Beck - Institutionaliseret individualisering
- Baggrund:
Kapital og habitus
- Den Franske Filosof Pierre Bourdieu: (1930-2002)
- Den økonomiske kapital:
- Den sociale kapital:
- Den kulturelle kapital:
Habitus:
Hvad er identitet?
Identitet bygger på:
Erik . Erikson
- Her bliver der skelnet imellem - Jeg-identitet (inderside)
- Social-identitet (yderside)
- Social og jeg identitet
- identitetsforvirring
Krop, Køn og identitet
Frigørelse fra forældrene
Sociale arenaer, roller og identitet
Det multiple selv
- Kenneth Gergen (1935) Postmoderne psykolog
Identitet som et refleksivt projekt
- Giddens:
Den narcissistiske ungdom
Selvrealisering og ansvar pres
Unge i konkurrencen
- Konkurrencestat:
- Velfærdsstat:
Stress
1. Biologisk fænomen
2. Psykologisk fænomen
3. Psykologisk fænomen
- Akut stress
Fysiolog Walter Cannon (1871-1945)
- Sympatiske nervesystem ved stress:
Kronisk stress
STRESS: ET SAMSPIL MELLEM YDRE OG INDRE FAKTORER
- Ydre faktorer
Ydre stressfaktorer på arbejdet
- De kognitive krav (tænkning)
- De perceptuelle krav(opmærksomhed)
- De emotionelle krav (følelser)
- De manuelle og motoriske krav
- De kvantitative krav
- De psykologiske stressorer
Indre faktorer
- Den forsigtige type
- Indre faktorer
- Den risikovillige type
- Optimale stimulationsniveau (OSN)
- Attributionsteori
- Martin Seligmans attributionsteori
- Optimistisk forklaringsstil/tilgang:
- Pessimistisk forklaringsstil/tilgang:
Oplevelse af sammenhæng (OAS)
De tre komponenter i OAS( Aaron Antonocsky):
- Begribelighed
- Håndtérbarhed
- Meningsfuldhed
Fra industri arbejde til service- og vidensarbejde
- Stressorer i forskellige erhverv.
- stressorer/krav:
- Vidensarbejde:
Frederick Taylor (1856-1915) Amerikansk ingeniør
- Scientific management 1880’erne
Moderne arbejde i dag er karakteriseret af flere ting.
- Human Resource Management
- Chief happiness officers
- Problemer i det moderne arbejde
- Ydrestyret selvforvaltning (Norske professor Arne Johan Vetlefsen)
- The wellness syndrome (2015, cederstrøm og Spicer)
- Industrialisering
Udbrændthed og menneskearbejde
- Symptomerne på udbrændthed:
Hawthorne-undersøgelsen
Youtube klip: Bobby Zachariaes foredrag om stress (21 min)
1. Hvordan definerer Bobby Zachariae (herefter BZ) stress?
2. Hvordan forklarer BZ forskellen på akut og kronisk stress?’
3. Hvorfor er kronisk stress et problem? (nævn mindst tre grunde)
4. BZ forklarer om et rotteforsøg. Hvad viste det? Sammenlign med modellen s. 446. Hvad viser den?
5. Nævn 2-3 ting, der ifølge BZ kan beskytte mod stress.
Filmklip: Chaplin: ”Moderne tider”

Uddrag
Ser man på ungdommen og hvornår den starter:
Biologisk set: Her starter ungdomsperioden med puberteten. Det er her kroppen begynder at forandres og dermed træder man ind i ungdomsperioden.

Juridisk set: Går man kronologisk til værks. De kronologiske aldre markere hvornår du går fra umyndig til den voksne selvstændighed. Fx er der den kriminelle(18) og seksuelle lavalder(15) som markere at man nu har fået de voksnes rettigheder.

- Dog er det svært at afgrænse og finde ud af hvornår ungdommen stopper blot ud fra deres biologiske og kronologiske alder.

---

- Ungdom er først og fremmest et begreb der siger noget om menneskets placering i samfundet.

- I det før moderne eller traditionelle samfund var mennesker i mange af de samme aktiviteter. Barndom, ungdom og voksenliv adskilte sig ikke væsentligt fra hinanden, sammenlignet til i dag.

- I den industrielle revolution i 1800 tallet at menneskers liv for alvor blev opdelt og adskilt i aldersgrupper.

- Industrialiseringen skaber behov for uddannet arbejdskraft, uddannelsestiden forlænges og skaber den lange uddannelsesperiode vi kender i dag.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu