Ungdom | Samfundsfag A | August 2015

Samfundsfag A på STX i august 2015. Lavet i forbindelse med terminsprøve.

Indledning
Næstformand for Konservativ Ungdom, Mikkel Ballegaard Pedersen, argumenterer for, at unge studerende ikke kommer hurtige nok gennem uddannelsen, og at man skal tage et SU-lån som et alternativ for, at han og resten af KU vil nedlægge den statslige uddannelsesstøtte, der i virkeligheden er et så effektivt incitament til at studere.

SU’en hjælper unge, uanset hvad de kommer fra, og hvor de kommer fra, med at kunne studere hvad og hvor som helst. Det er den ægte ”american dream”, når man muliggør det for unge, uanset deres baggrund, at de kan blive folkeskolelærer eller bankdirektør. Det er fejlagtigt at postulere, at folk kan blive siddende i et system med SU, og Pedersen virker meget paranoid, når han mener, at man med en så ”lukrativ” ordning, som han mener det er, ikke antager, at unge vil videre i systemet for at få sig et godt arbejde. Det er under al kritik, når Pedersen ligeså langer ud efter de studerende og mener, at de bare kan tage sig et studielån. Mange af de studerende kommer fra kår, hvor økonomien fra forældrene ikke rækker til skolebøger, offentlig transport og lignende, hvilket betyder, at SU-midlerne skal finansiere disse ting.

Indholdsfortegnelse
1a. Argumentér ud fra en socialistisk grundholdning imod Konservativ Ungdoms forslag, som det kommer til udtryk i citatet nedenfor.

1b. Opstil en model med fire faktorer, der kan forklare de sociale mediers betydning for identitetsdannelsen i det senmoderne samfund, som det kommer til udtryk i nedenstående citat. Modellen skal understøttes af faglige begrundelser.

2. Undersøg i hvor høj grad unges politiske holdninger adskiller sig fra resten af befolkningens. Besvarelsen skal ske på baggrund af bilag (tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4 og tabel 5). Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger.

3. Diskutér, i hvor høj grad det er muligt for SF at tiltrække unge vælgere. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag A2, og du skal anvende viden om parti- og vælgeradfærd.

Uddrag
Helt konkret kan man se, at partier, som ligger langt til højre eller venstre på den gamle højre-venstre akse eller som har en markant social profil, får en stærk tilslutning af de unge vælgere. Partier som Enhedslisten, Liberal Alliance og Radikale Venstre er gået frem med henholdsvis 10,3, 5,0 og 6,1 pct. stemmer blandt unge vælgere, hvilken er en meget markant fremgang. Catch-all partier som Socialdemokraterne og Venstre er gået markant tilbage, da de ikke er så ideologiske som andre partier. Disse partier søger oftest pragmatiske løsninger, hvor de unge vælgere er inspireret af ideologi og aktualitet.

-----

Unges vælgeradfærd er ganske unik, og selvom de generelt forsvinder fra catch-all partierne og stemmer på partier med en speciel socialprofil som issue-voters, stemmer de forskelligt på værdipolitiske og fordelingspolitiske spørgsmål. De unge adskiller sig fra resten af danskerne, da majoriteten af unge har en mere positiv tilgang til det offentliges forbrug på flygtninge og indvandrere og uddannelse. Deres holdning til ulighed er stort set den samme som resten af befolkningens, og deres generelle syn på kontanthjælp er mere negativt end den generelle danskers.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu