Indledning
Kender du det, at dine forældre er pinlige, fordi de overhovedet ikke har en idé om, hvad der er moderne? Alle teenagere ønsker nok

at deres forældre er bare en smule mere hip og holder sig opdateret på, hvad der er moderne. Men frygt ej, at dine forældre er umoderne og pinlige, er måske en god ting.

Den 4. oktober 2009 skrev prodekan for formidling på Aarhus Universitet Claus Holm artiklen Peter Pan-demien.

Artiklen, der er blevet bragt i Berlingske Tidende, beretter at de netop de forældre, som forsøger at være ungdommelige og moderne er et problem.

Uddrag
I artiklen anvendes der retoriske appelformer, særligt etos-appel. I forbindelse med sammenligningen af Peter Pan og nutidens voksne og børn inddrager Holm en ekspert: ”Ja

det skaber det, som den norske professor, psykiater og forfatter Finn Skårderud kalder Peter Pan-problemer.”

Holm benævner Skårderud både med titel, nationalitet og navn. Dermed fremhæver Holm altså, at en ekspert på området er enig med Holm. Således laver Holm et ekspertkneb.

Derudover henviser Holm til den anerkendte Filosof Immanuel Kante. Her anvender Holm etos-appel, idet han låner troværdighed fra de to eksperter.

Endvidere argumenteres der med logos, fordi læseren sidder tilbage med tanken om, at når eksperter siger, at det er et problem, må det jo være et problem. Det appellerer altså til læserens fornuft.

Artiklen er skrevet på et meget højt sprogligt niveau, for eksempel: ”Herved suspenderer vi den klassiske forestilling – fra filosoffen Kant – om

at en kommende myndighed kræver en modningsproces i form af en opdragelse og dannelse præget af disciplinering

kultivering, civilisering og moralisering.” Det høje sprog er etos appellerende, da det viser, at Holm er intellektuel og virker derved som en autoritet.

Dette får læseren til at stole på Holm. Det, at artiklen er bragt i Berlingske Tidende, og Holms profession som prodekan på Aarhus Universitet forstærker endvidere troværdigheden.