Indholdsfortegnelse
Kommisorieopgave: En undersøgelse af Danmarks handel og konkurrenceevne
- Produkt:
- Deadline:

Uddrag
Du er ansat som økonom i Dansk Industris internationale afdeling og er blevet bedt om sammen med dit team at foretage en undersøgelse af udviklingen i Danmarks handel med udlandet samt konkurrenceevne i de seneste år.

I bedes inddrage relevant teori (se liste nedenfor) og pålidelige data fra bl.a. Statistikbanken og internationale databaser samt internationale rapporter som IMD og World Economic Forum. Husk at foretage kildehenvisninger.

Afdelingen ønsker både en undersøgelse af priskonkurrenceevnen og den strukturelle konkurrenceevne med fokus på det sidste.