Indholdsfortegnelse
Uddannelsesvælgeren: 3
Politibetjent: 3
Coach: 3
Valg ud fra uddannelsesvælgeren 3
Mit valg af brobygningsaktiviteter 4
brobygning 4
HTX 4
Uddannelsesparathedsvurdering 4
Vejen til at bliver politibetjent 5
Uddannelsens vareperiode 5
Hverdagen på stationen 6
Brobygning – uddannelsesplan og valg af erhverv 6
HTX tirsdag 6
STX onsdag 7
Mine styrker og svagheder 7
Personligt 7
Styrker 7
Svagheder 7
Socialt 7
Styrker 7
Svagheder 7
Fagligt 7
Styrker 7
Svagheder 8
Min uddannelsesvej 8
Problemstilling 8
Bilag 1. uddannelsevælgeren 9
Bilag 2. vejen til politi og vider 9
Bilag 3. interview med Martin Bjerg 10
Lidt om Martin Bjerg 10
Kilde liste: 11

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Uddannelsesvælgeren:
Igennem uddannelsesvælgeren på Ug.dk har jeg fundet nogen erhverv der passer godt på min profil. Jeg har derfor valgt at undersøge jobbene som politibetjent og coach.

Politibetjent:
Som politibetjent er dine arbejdsopgaver meget varerne, det kan være alt fra skrive rapport, til at skulle rykke hurtigt ud på opgaver.

Som politibetjent skal du være meget robust, have godt syn, ingen pletter på din straffeattest, have dine personlige og økonomiske forhold i orden, vis du har dette i orden, er du den rigtige vej for et blive en god betjent.

Politiet er dem der søger for at der er ro og tryghed i samfundet, at de love og retningslinjer der bliver sat af politikerne, som fx. Da der blev sagt at alle mink skulle aflives, var det politiets opgave at sørge for at det skete, blev håndhævet og blev gjort på den rigtige måde.

Coach:
Som coach er det vigtigt at du kan lide at være i kontakt med andre mennesker, da største delen af arbejdet, handler om at være i kantakt med folk, men også at du har lysten til at hjælpe andre, med at kommer den rigtigt vej med deres liv og sundhed.

Som coach stiller du tit spørgsmål som fx. Hvordan vil du, hvad vil du, hvad nu hvis og hvad vis du gør sådan. Den coachende bliver i løbet af forløbet, hjulpet til at kunne besvare disse spørgsmål selv. Hvilket vil hjælpe når man er færdig med forløbet, til at kunne føre det vider og vedligeholde det.

Valg ud fra uddannelsesvælgeren
I løbet af min arbejdsproces med denne opgave, vil jeg undersøge erhvervet som politibetjent.

Jeg har valgt denne uddannelse og dette erhverv, fordi det var den der sagde mig mest og det erhverv hvor jeg kunne se mig selv tage en uddannelse inde for.

Jeg elsker selv at være rigtig aktiv og blive udfordret på en anden måde, at skulle tage nogen hurtigt beslutninger, men også vigtige beslutninger for det kan være det kan har livs farlige følger.

Mit valg af brobygningsaktiviteter
I brobygning har jeg valgt STX og HTX som min brobygningsaktivitet, det giver mening for mig at vælge STX og HTX, i forhold til uddannelse af politibetjent.

Personligt er jeg mest matematisk og naturfagligt anlagt derfor ville det ikke give mening for at starte på fx. en HHX da det er meget fokuseret på handel og økonomi og da det ikke er det jeg skal bruge så meget af i uddannelsen som politibetjent.

HTX bedst på mig, fordi de fag de tilbyder på skolen, interesserer jeg mig for, men også de fag som jeg skal bruge, i min vider uddannelse som politibetjent

brobygning
HTX
HTX står for højere teknisk eksamen, HTX varer 3 år med fokus punkt på naturen, kommunikation og teknikken.

På HTX kan man vælge mellem 5 forskellige studieretninger, bioteknologi – idræt, Kommunikation IT – Design, Teknologi – Design, Matematik – Fysik og Bioteknologi – Samfundsfag.

På HTX har du nogen basic fag bla. dansk a, engelsk b, matematik b og samfundsfag c men du kan nemt trække det op på a eller b niveau, det vil sige at vis du fx. trækker matematik op på a niveau vil det åben for næsten mere end 100 uddannelsesmuligheder.

STX:
STX er en forkortelse af studentereksamen, men STX bliver også bare kaldt det almene gymnasium.

Lige som du fleste andre gymnasiale uddannelser, tager en STX også 3 år. Uddannelsen har en meget bred vifte af forskellige ting og den åben derfor også mange forskellige døre, til videregående uddannelse.

På STX i Ringkøbing tilbyder de 12 forskellige studieretninger inddelt i 4 overordnet studieretninger.