Torbens datter | Analyse | Ukendt | 10 i Karakter

Indledning
Folkeviser stammer fra middelalderen og handler ofte om samfundets normer og traditioner dengang. I danmarkshistorien levede man stadig efter vikingetidens principper

hvor slægten og æren var vigtigere end alt andet. “Torbens datter” er en riddervise, der er inddelt i 15 strofer, og folkevise-sproget er tydeliggjort i teksten.

Ridderviserne er kendetegnet ved at være realistisk og at omhandle adelens og riddernes liv. Tit bliver der også skildret konflikter mellem forskellige slægter. I denne riddervise hører vi om konflikten mellem Hr. Torben og en anden slægt.

Derudover indgår der også blodhævn i fortællingen, hvilket også er et træk indenfor riddervisen. Blodhævn er når et drab udøves gennem manddrab, fordi personen har gjort noget forkert, som skal hævnes.

Uddrag
Drabsmændene dræber ikke Hr. Torben på en særlig ærefuldt måde, og de slutter plovfreden, da de dræber ham ude på marken, mens han var ved at pløje den.

I middelalderen var plovfreden et rigtig vigtigt punkt, da det var livsvigtigt arbejde. Dette er drabsmændene ligeglad med, og flår ham i stykker ude på marken.

Dog hører vi senere, at drabsmændene aktisk har en form for sympati og selvindsigt, da den ene faktisk fortryder at have dræbt Hr. Torben, efter han har mødt datteren. I strofe 11 nævnes også: “Havde jeg vidst, du havd' været så god, aldrig skulde jeg set din faders hjerteblod!"

Han angrer altså sin handling, da han indser hvor stor en værdi, det egentlig var, at Hr. Torben tilbød ham, da han tilbød ham hans fantastiske datter.

Som en slags undskyldning og af medlidenhed tilbyder en af drabsmændene altså datteren, at hun kan rejse med ham. Dette ses også i strofe 13:

“Haver jeg nu ikke gjort vel mod dig, da skalt du herefter have så godt som jeg!" Dette er også et eksempel på, at drabsmanden og hans slægt må være godt stillet og have mange penge.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu