Indledning
Nationalfølelsen og fædrelandet er vigtigt for danskerne. Det at være sammen om noget, det at have noget til fælles er helt unik. Alle kender følelsen, at være en del af noget. Når Danmark spiller landskampe, er det ikke kun de dygtige og professionelle der spiller, nej det er hele landet der sidder hjemme i stuerne og hepper.

Taber holdet, taber hele Danmark og vinder holder, vinder hele Danmark! En fodbold eller håndhold kamp kan vi alle relatere til, men hvad vil det egentligt sige at være dansk og hvornår er man dansk? Det har H.C. Andersen og Oskar Hansen valgt at give et bud på med digtene ”Danmark, mit fædreland” og ”Danmark for folket”.

Uddrag
Nationalfølelsen spiller en kæmpe rolle i det danske samfund. Dette kommer især til udtryk i digtet ”Danmark, mit fædreland” som er skrevet af forfatteren og digteren H.C. Andersen i 1850.

Der er også lavet en sang til digtet, som går under titlen ”I Danmark er jeg født”. Digtet blev skrevet i 1850 hvor biedermeierromantikken næsten var slut og Nationalromantikken var allerede startet, det var derfor lige midt i to perioder på samme tid.

Digtet er opdelt i fire strofer med otte verselinjer i hver strofe. Digtet er et lyrisk digt, der er ikke nogen handling i det, blot appellationer til tanker og følelser for fædrelandet. Der er en jeg-fortæller gennem hele digtet. Det beskriver jegets hjem og fødested. Det er her han er født og her han har hjemme.

Han tænker tilbage på Danmarks historie gennem digtet, og får udpejet nogle vigtige begivenheder, som Danskerne ikke ville være foruden. Stroferne har nogle ligheder og der er nogle gentagelser gennem digtet. ”Du danske friske strand” og ”Dig elsker jeg! - Danmark, mit Fædreland!” gentages i alle stroferne.

Gentagelserne er med til at skabe en rytme i digtet, og begge verselinjer appellerer til nationalfølelsen. ”Du danske friske Strand” giver nogle associationer til noget vand, Danmark er omringet af vand og derved er det et symbol på den smukke danske natur.

”Dig elsker jeg! - Danmark mit Fædreland!” Alle stroferne slutter af med denne verselinje. Det gør at de alle sammen slutter på en god måde og klar til at starte en ny strofe. Denne verselinje tydeliggør Danmarks betydning for jeget, det betyder altså virkelig meget for jeget og det bliver ligesom råbt i form ad udråbstegn.

Jeget er selv født i Danmark og man er altså ikke i tvivl om jegets kærlighed til Danmarks smukke natur og historie.