Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Flere steder i Tivoli kan gæsterne købe is og slik. Lise har kaffebaren lige ved svanesøen og hun sælger kaffe, kage og isvafler, men hun vil også gerne sælge små værtindegaver i form af kurve med hjemmelavet bolsjer og chokolade.

Opgave 1.1 – (15%)
Beregn den optimale salgspris og afsætning for værtindegaven ved hjælp af Totalmetoden.

Opgave 1.2 – (15%)
Beregn Lises markedsføringsbidrag ved den optimale pris og afsætning, når hun planlægger at bruge 45.000 kr. på markedsføring.

Opgave 2
Hans påtænker at starte en lille butik i Tivoli med salg af kunsthåndværk. Omsætningen budgetteres til 250.000 kr. pr. måned med en forventet bruttoavance på 40%. Det forventes at omsætningen det første år fordeler sig således:

Opgave 2.1 (25%)
Opstil et kvartalsopdelt likviditetsbudget efter ind-og udbetalingsmetoden.

Opgave 2.2 (15%)
Beregn hvor meget Hans skal indskyde i butikken i form af egenkapital og lån i banken, når der ønskes en likviditetsreserve på 120.000

Opgave 3
Der er flere steder i Tivoli, hvor gæsterne kan spise. Blandt andet findes flere forskellige buffet restauranter. Både Pizzabuffet, Mexicansk buffet og Wild West buffet. I Wild West restauranten kunne de godt tænke sig lidt flere gæster og overvejer derfor flere tiltag. På nuværende tidspunkt sælger restauranten buffet til en pris på 150 kr. pr. person. De variable enhedsomkostninger er 90 kr. og i gennemsnit sælger de 8.400 gange buffet pr. måned.

Opgave 3.1 – (10%)
Beregn dækningsbidraget for 1 x buffet samt beregn det samlede dækningsbidrag for alle de solgte antal buffeter.

Opgave 3.2 – (10%)
Nu overvejer Wild West restauranten at sætte prisen for én buffet ned til 135 kr. i håbet om at interessen for deres buffet vil stige kraftigt.
Beregn hvor meget afsætningen i styk skal stige med for, at prisnedsættelsen er lønsom.

Opgave 3.3 – (10%)
Med udgangspunkt i din besvarelse af spørgsmål 3.2 er det så et realistisk for virksomheden, at sælge det beregnede antal buffeter? Begrund dit svar.

Uddrag
Vi bruger totalmetoden i virksomhedsøkonomi til at finde varens samlede dækningsbidrag ved at vi trækker varens variable omkostninger fra varens nettoomsætning.

Vi finder varens variable omkostninger ved at gange varens variable enhedsomkostninger med afsætningen af dem.

Nettoomsætningen finder vi ved at gange varens salgsprisen med afsætningen. For af bevise mit svar på opgaven, har jeg ved hjælp af totalmetoden fundet frem til den optimale salgspris og afsætning for værtindegaven.

Svaret fremgår af den markerede celle, som er en optimal salgspris på 120 kroner.