Fag:
– Matematik
– Virksomhedsøkonomi

Resumé

Jeg har i denne opgave arbejdet med Thisted Bryghus. Jeg vil i min opgave redegøre for Thisted Bryghus, jeg vil herindunder kigge generelt på udviklingen af ølsalget i Danmark. Jeg vil efterfølgende have fokus på hvilke prognoser der har været for denne udvikling af de solgte flasker og produceret liter øl i Danmark.

Derud over vil jeg lave en nærmere analyse af virksomhedens regnskab, hvor jeg har skrevet en rentabilitetsanalyse, hvor jeg vil inddrage afkastningsgraden, overskudsgraden, aktivernes omsætnings hastighed, gældsrenten, gearingen og egenkapitalens forrentning.

Herefter vil jeg kommentere på hvilke årsager der har været til denne udvikling og til sidst hvilke muligheder der kunne være fremover for virksomheden. På bagrund af mine analyser og redegørelse vil jeg slutte af med en konklusion af hele opgaven, hvor der vil blive konkluderet på problemformuleringen.

Problemformulering
Redegør for Thisted Bryghus.

Analyser udviklingen i ølsalget i Danmark, inddrag herunder tal om øl, samt prognoser for ølsalg. Der ønskes derudover en regnskabsanalyse af Thisted Bryghus. Forklar årsagerne til virksomhedens økonomiske udvikling.

Vurder de fremtidige muligheder for Thisted Bryghus.

Indledning
I denne opgave vil jeg beskæftige mig med Thisted bryghus, der er et af Danmarks ældste bryghuse. Thisted Bryghus er Danmarks største bryggeri og har stor betydning for salget af øl i Danmark. Danskerne er vilde med øl og en stor del af kulturen, er at nyde en kold fadøl og derfor er dette emne meget relevant.

Denne opgaver tager udgangspunkt i Thisted Bryghus og ølsalget i Danmark. Hvordan har udviklingen for ølsalget i Danmark været? Hvem er Thisted Bryghus?

Hvordan ser det ud for dem økonomisk, og hvilke årsager der har været til den økonomiske udvikling? Hvordan ser fremtiden ud for Thisted Bryghus? Alt dette vil jeg undersøge i den følgende opgave ved hjælp af følgende problemstilling:
Redegør for Thisted Bryghus.

Analyser udviklingen i ølsalget i Danmark, inddrag herunder tal om øl, samt prognoser for ølsalg. Der ønskes derudover en regnskabsanalyse af Thisted Bryghus. Forklar årsagerne til virksomhedens økonomiske udvikling.

Vurder de fremtidige muligheder for Thisted bryghus.

Derfor vil jeg starte med at redegøre for virksomheden Thisted Bryghus. Efterfølgende vil jeg ved hjælp af matematiske modeller og tal analyser udviklingen af ølsalget i Danmark.

Til sidst vil jeg kigge nærmere på Thisted Bryghus økonomiske udvikling og se på hvad deres fremtidige muligheder kunne være.

Indholdsfortegnelse
RESUMÉ 3
INDLEDNING 4
VIRKSOMHEDEN THISTED BRYGHUS 5
UDVIKLINGEN AF ØLSALGET I DANMARK 6
RENTABILITETSANALYSE 9
ÅRSAGER TIL DEN ØKONOMISKE UDVIKLING 10
FREMTIDIGE MULIGHEDER FOR THISTED BRYGHUS 11
KONKLUSION 11