SRO – Engelsk og psykologi

Indledning
Storbritanniens mest berygtede tragedie skete fredag d. 12 februar 1993, hvor den toårige James Bulger blev bortført og slået ihjel af de to tiårige drenge, Jon Venables og Robert Thompson.

Der vil i denne opgave blive analyseret og diskuteret et vigtigt, der har været med til at ændre nogle ting i retssystemet siden hen.

Målet med denne opgave er at få besvaret problemformuleringen, der har til formel at redegøre for begrebet ondskab, samt hvilke typer ondskaber der findes og årsager til at folk begår onde handlinger.

Derefter vil der ved hjælp af engelsk- og psykologi faglige kilder blevet lavet en analyse, med særligt fokus på fremstillingen af de to tiårige drenge, og hvilke mulige forklaringer der gives på mordet på toårige James Bulger.

For at analyser artiklen ”The boys who killed James Bulger”, er det blevet benyttet det retoriske pentagram. Gennem udarbejdelsen af det retoriske pentagram, bliver der inddraget eksterne kilder.

Til sidst vil der blevet diskuteret og vurderet om hvor vidt James Bulgers mordere var/er onde, hvor der vil blive sluttet af med om de fik den rigtige strafudmåling.

I udarbejdelsen af diskussionen er der taget eksterne kilder i brug. Der er gennem hele opgaven blevet anvendt nogle forskellige internetadresser, med det formål at få udvidet det subjektive sprog.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Redegørelse
Analyse
Det retoriske pentagram
Satan selv eller offer?
Konklusion
Litteraturliste
Bilag
Bilag 1 12

Uddrag
I artiklen bliver der skelnet mellem det naturlige onde og det moralske onde. Ud fra eksempelvis Denise Bulger, moren til James Bulger og politimanden Albert Kirby, mener de at de to dengang tiårige drenge gjorde det i moralsk ondskab.

Drengene gjorde noget ondt ved et andet individ, fordi det er ondt, og velvidende om at det de gør, er ondt.

Andre som kriminolog professor Gwyneth Boswell, at det er den naturlige ondskab, i det at drengene ikke er i stand til at forstå konsekvenserne af deres handlinger.

Der bliver gået fra at sige, at de er nogle monstre, der er født onde og bare skal have stolen til, at begynde at spekulere over, hvad systemet har gjort forkert i forhold til hjælpen med de to drenge.

Har de overhovedet rehabiliteret dem ordenligt? ”Venables was dealt with in three with kid gloves” 16 Venables blev løsladt trods for, at han ikke var klar, da de ikke ønskede at systemet skulle blive set for at være svigtende.

Flere gange efter løsladelse kunne myndighederne have bragt ham tilbage og givet yderligere hjælp, men dette skete ikke. Dette resulterede så i, at Venables røg ind og sidde igen.

Opvæksten havde stor betydning for årsagen til, at drengene gjorde denne ondskabsfulde handling mod kun toårige James Bulger.

Ikke nok med den lave selvkontrol de havde udviklet, havde de også udviklet mangel på empati. Mangel på empati opstår i det, at børnene ikke får guiden fra forældrene til, at blive et kærligt og medfølende individ.

Thompson og Venables havde stor mangel på empati, og kunne dermed ikke følelsesmæssigt forstå, at det gør ondt, hvis en anden slår sig.

Satan selv eller offer?
”Det er for at forhindre overgreb på de to 18-årige, at retten har givet dem livslang anonymitet”18, sådan skriver avisbladet Informationen.

”Det er for at forhindre overgreb på de to 18-årige, at retten har givet dem livslang anonymitet” , sådan skriver avisbladet Informationen.

Lige siden at de to drenge i år 2001 havde udstået deres straf for mordet på James Bulger, har de levet på en livsløgn, og gør det stadig. Folk har lige siden mordet og offentliggørelsen af de to tiårige drenges navne, svoret at ville chikanere dem, når de kommer ud, samt blevet truet med mord.

At få offentliggjort ens navn, ikke en straf i sig selv?, sådan spørger jeg. Thompson og Venables skal straffes for det de gjorde som tiårige resten af deres liv.

De er tvunget til at leve med, at deres identitet skal forblive hemmeligt. Formentligt en helt liv på en løgn, hvem ønsker det?

Ikke nok med at det går udover de nu 35-årige drenge, har familien ligeledes også fået ny identitet, og lever nu i angst for, at de skal blive afsløret.

Oftest er det samfundet der af systemet skal beskyttes mod kriminelle, men i dette tilfælde er det de kriminelle der skal beskyttes mod samfundet. Hvem er så ofret nu?

Drengene blev efter hændelsen isoleret fra sin familie, og har formentligt ikke siden hen kunne tage kontakt til familien, uden at vække nogen form for opmærksomhed.

Som skrevet ovenover, voksede drengene op under socialt belastede forhold. Opvæksten medførte en masse forfølgelser for drengene, der bl.a. fik mangel på empati og lav selvkontrol. Dette har stor betydning, når man går ind og kigger på, om drengene fik den rigtige strafudmåling.

Det er sjældent at børn begår alvorlige forbrydelser, som drab. Når et barn så begår en så alvorlig forbrydelse, må der være nogle forstyrrelser i barnet, så som mangel på empati og lav selvkontrol.

Thompson og Venables der kun var i 10 års alderen, var ikke bevidste om hvad de foretog sig af ondskabsfulde handlinger.

Motivationen eller ambitioner om at dræbe et andet menneske, velvidende om at det er ondt, er ikke hvad børn har til hensigt.

Thompson besid med mest ondskab i sig, og var føreren af denne brutale hændelse. Siden hen har han klaret sig godt, og formået af stabilisere et liv på benene.

Måske har han bare fortrængt det? Venables som borgerne mener blev lokket med til dette, har derimod ikke klaret sig godt, og er ikke kommet videre.

Venables røg i alkohol og stærkere sager, der senere hen forårsagede nogle seksuelle handlinger, samt en fængselsdom i år 2010. Hvordan har Thompson med den voldsomste opvækst formodede, at klare sig bedre end Venables?