Indledning
Lige nu står vi midt i den mest altoverskyggende krise, der har fundet sted på jorden, mens menneskeheden har eksisteret, klimakrisen. Størstedelen af befolkningen har med betydelig sandsynlighed hørt om den såkaldte klimakrise.

Ligesom med alle andre slags kriser, har vi mennesker en tendens til at regne med, at det er fiktion og noget, som foregår på en helt anden planet.

Der er bare ét problem med det synspunkt angående denne krise. Denne krise kan og vil ikke forsvinde og er blevet til en voksende katastrofe, hvor klimakrisen vil sætte mærkbare spor på naturen, havene, dyrene og os, hvis vi ikke handler nu med mat og ærlighed.

Dette er også påstanden i talen ”Leonardo DiCaprio: Tale i FN”. Titlen giver os allerede et rigtigt godt indblik ind i talens etos, idet DiCaprio er en særdeles anerkendt skuespiller.

Dermed tilfører han troværdighed til talen, fordi han er én, mange personer ser op til samt gerne vil være som. Med andre ord, så besidder DiCaprio masser af forventningsetos.

Uddrag
Leonardo DiCaprios påstand er, at tiden er inde til at gøre noget ved den klimakrise, vi er midt i, inden det er for sent. Belægget hertil er, at der hver uge ses nye og ubestridelige klimafænomener.

Han siger fx ”Vi ved, at tørker forstærkes, at havene opvarmes og bliver mere syreholdige med metangas, som stiger op fra havets bund.

Vi ser ekstreme vejrfænomener, forhøjede temperaturer og, at indlandsisen smelter” . Angående Leonardo DiCaprios etos kan der opstå en diskussion, som kan splitte opfattelsen af talen

idet han har en høj forventningsetos, men som han selv påpeger, er han ikke nogen videnskabsmand. DiCaprios påstand og belæg hviler på grundantagelsen, at verden vil kollapse, hvis økosystemet kollapser.

DiCaprio anvender de tre appelformer i sin tale, som er etos, logos og patos. Emnet optager DiCaprio, og vi mærker hans personlige engagement i talen, så den dominerende appelform er patos.

Han spiller med følelserne, hvilket kommer til udtryk i begyndelsen af talen. Her siger han fx ”Jeg er en bekymret borger, en af de 400.000, som demonstrerede i New Yorks gader i søndags, og en af de milliarder af andre i verden rundt, som ønsker at løse vores klimakrise” .

Samtidigt, gøres der også brug af logos i DiCaprios tale fx, hvor han siger ”Ny forskning viser, at ren, vedvarende energi omkring år 2050 vil kunne levere 100% af verdens energibehov ved brug af allerede eksisterende teknologier” .