Indledning
Dokumentaren “Svømmestjerner - under overfladen” er en dansk dokumentarfilm fra 2019, sendt på DR1.

I dette afsnit af dokumentaren følger man verdenskendte danske atleter, inden for disciplinen svømning, som nu træder frem i lyset for at fortælle familien Danmark hvordan den barske sportsverden hænger sammen, set i lyset af, hvad der mon er sket bag kulisserne.

Dokumentaren kan opfattes som den autoritative dokumentar, da dens egentlige mål er at belyse virkeligheden, og afdække en specifik tese.

Det kan dog diskuteres hvorvidt dokumentarens troværdighed hænger sammen med den hyppige brug af filmiske virkemidler

for er det overhoved muligt at karakterisere individer som værende helte eller skurke i den disciplinerede sportsverden, eller er dette endnu en upålidelig og manipulerende dokumentar som er præget af iscenesættelse gennem fiktionskoder?

Uddrag
“Svømmestjerner - under overfladen” er en dokumentar med sit fokus på en specifik sag. Ved den autoritative dokumentar type fremgår den forklarende fremstillingsform

som appellerer og bygger på almen fornuft, såsom de kulturelle værdier, man finder væsentlige og er enige om på det givne historiske tidspunkt.

Gennem den alvidende tredjepersonsfortæller, der kommer til syne gennem voice over “voice of God”, har det store overblik over denne sag og henvender sig direkte til seerne.

Efter anslaget belyses den specifikke sag sort på hvidt, “bag de skinnede medaljer, gemmer sig også en anden historie, en historie hvor nogle af Danmarks største svømmestjerner rammes af angst, depression og spiseforstyrrelser.

Og højt profilerede trænere der indfører ekstreme metoder der får alvorlige konsekvenser helt ned i ungdomsrækkerne” (00:02:44-00:03:02)

her fremgår det tydeligt hvordan den alvidende tredjepersonsfortæller gennem voiceoveren er på jagt efter sandheden, og netop gennem denne tese fremstiller skurke, helte og ofre.