Substitution i Heptan – Substitutionsreaktion | Kemi Rapport

Formål:
Formålet med øvelsen er at undersøge substitution med heptan ved en kvalitativ undersøgelse.

Apparatur og opstilling:
• Bromvand (Br2H2O)
• Heptan (C7H16)
• 3 Reagensglas + prop
• Universalindikatorpapir
• Sølvnitratopløsning (AgNO3)
• NaOH-opløsning
• Phenolphtalein

Fremgangsmåde:
1. Finder et stinkskab og hælder 5 ml heptan og 5 ml bromvand i et stort reagensglas. Man iagttager, at der dannes en fordeling mellem de to faser, heptan og vand- og bromfasen.
2. Man placerer herefter en prop i reagensglassets åbning, og ryster faserne grundigt. Herefter kan det iagttages, at der sker en farveændring i nederste fase (vandfasen).
3. Vi gik herefter udenfor og udsatte reagensglasset for UV-stråling i små 5 minutter min, og iagttog farveændringen. Man noterer en reaktionsligning.
4. Herefter opdeler man faserne med en skilletragt, og opsamler heptan og vandfasen i to forskellige reagensglas.
5. Først undersøger man vandfasens pH-værdi ved brug af universalindikatorpapir. Noterer resultatet. Så tilsætter man sølvnitrat og iagttager farveændringen.
6. Man tilsætter nu ca. 5 ml 0.01 mol/l natriumhydroxid og nogle få dråber phenolptalein i heptanfasen. Man omryster den nye blanding i omkring 5 minutter.
7. Så adskilles vand- og heptanfasen ved hjælp af skilletragten, og igen tilsætter man vandfasen sølvnitrat. Man observerer resultatet ved farveændringen.

Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
Apparatur og opstilling:
Fremgangsmåde:
Kvalitative resultater og behandling:
Fejlkilder:
Konklusion:

Uddrag
Teori:
Heptan (C7H16) er en del af gruppen carbonhydrider, og det er disse der betegnes som alkaner, da der kun er enkeltbindinger i stofferne. Det er der fælles for alle alkaner er, at de kan være med i en såkaldt substitutionsreaktionen, hvor man udskifter/substituerer et eller flere H-atomer, og samtidig påsættes andre atomer.

I reaktionen vil vi opleve at stofferne blandes indbyrdes med hinanden, og at de vil afskille sig med stoffer. I forsøget har vi med udtrykkene polært og upolært at gøre.

Polaritet har noget at gøre med ladningsforskellen mellem atomernes elektroner i en reaktion. Når to stoffers binding er polær, er elektronegativiteten mellem de to atomkerner så kraftig, at elektronparret vil lægge sig længere over mod den kerne med størst elektronegativitet. Ladningsfordelingen bliver skæv.
Når bindingen mellem to stoffer er upolær er ladningsforskellen på 0. Den er dermed neutral.

Sådan får du adgang til resten af materialet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her